Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 72 w miejscowości Chwiram

Wałcz, dnia 29 .07.2015 r.

 I n f o r m a c j a

o  wynikach sprzedaży  lokalu mieszkalnego nr 72/2  w miejscowości  Chwiram ,  Gmina Wałcz  w  drodze przetargu nieograniczonego ustnego  przeprowadzonego   w dniu 28 .07.2015 roku .

Lokal  mieszkalny Nr 2 w budynku nr 72  w miejscowości  Chwiram

     1.  Dz. nr  96/3   o pow. 0,3140 ha w udziale 184/1000, K01W/00036151/8

      2. Właściciel nieruchomości : Gmina Wałcz

     3. Cena wywoławcza  nieruchomości -  15.000,00 zł

     4. Wysokość wadium  - 1.500,00 zł

     5. Ilość wpłaconych wadium   :   0       

     6. Liczba osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego :    0                                                                 

7.Oferowana cena w trakcie przetargu ustnego nieograniczonego brak

 8. Kandydat na  nabywcę nieruchomości w drodze przetargu brak.


Wójt Gminy w Wałczu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

  1. Lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 72  o pow. 20,50 m2  położonego na działce nr 96/3 o pow. 0,3140 ha w udziale 184/1000 części  zapisanej w księdze wieczystej nr  K01W/00036151/8 w miejscowości Chwiram.

Cena wywoławcza  wynosi  15.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2015 roku   o  godzinie  11:00 w Urzędzie Gminy Wałcz.

Na w/w nieruchomość brak jest obowiązującego planu stary zapis to zabudowa mieszkaniowa.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonym terminie.

Wysokość wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej , postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium należy wnosić w gotówce do kasy Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/ Wałcz  24124037121111000043636691 najpóźniej do dnia 24  lipca  2015 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczy się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji dotyczącej nieruchomości wystawionej  do przetargu udziela się w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Wałcz.

 

Wywieszona na tablicy ogłoszeń:

18.06.2015 – 28.07.2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 18-06-2015 15:26:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 18-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 06-08-2015 11:09:18