Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 331 położonej w miejscowości Szwecja.

Wójt Gminy w Wałczu

informuje o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr 331 o pow. 283 m2 , zapisanej w księdze wieczystej K01W/00037982/9 położonej w miejscowości Szwecja.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi  5.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 09 .11.2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz .

Pierwszy przetarg przeprowadzono - 04.12.2014 roku .

Drugi przetarg przeprowadzono - 23.04.2015 roku

Na w/w nieruchomość brak jest obowiązującego planu , stary zapis to zabudowa mieszkaniowa .

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składać należy do dnia 09 .11.2015 roku do godz. 9oo w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wałcz .

Aby wziąć udział w rokowaniach należy wpłacić w terminie do dnia

06.11.2015 roku wadium w kwocie 500,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium należy wnosić w gotówce do kasy Urzędu Gminy Wałcz lub na konto depozytowe nr 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka przepada.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać :

- imię i nazwisko oraz adres albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot ,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty ,

- kopię dowodu wniesienia wadium .

Dodatkowych informacji udziela się w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Wałcz.

Urząd Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

08.10.2015 - 09. 11.2015

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-10-2015 13:14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 22-10-2015 13:52:23