Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2016-12-08 15:57:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 2016-12-08 16:00:07
dokument Zarządzenie nr 84/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasady i normy przydziału oraz zasady użytkowania odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków utrzymania higieny osobistej, prania odzieży oraz przydziału napojów. 2016-12-07 11:19:32
dokument Zarządzenie nr 83/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad wyposażenia strażników Straży Gminnej w umundurowanie, czasokresu jego używalności i wypłacenia ekwiwalentu. 2016-12-07 11:15:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 82/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnej wysokości czynszu dzierżawnego w procedurze przetargowej i bezprzetargowej dla nieruchomości rolnych i nierolnych. 2016-11-30 13:27:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 81/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. 2016-11-30 13:23:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 77/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-11-02 15:22:36
dokument Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 2016-10-20 15:52:13
dokument Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Wałcz 2016-08-22 15:19:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2016 Wójta Gminy Wałcz dnia 01-07-2016 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz 2016-07-07 12:22:27
dokument Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 06 maja 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Wałcz 2016-08-22 15:13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2016-03-21 14:57:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-03-08 08:36:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2016-02-25 13:41:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz 2016-02-15 13:50:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2016 Wójta Gminy Wałcz dnia 02-02-2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego we wsi Brzezinki celem odbycia konsultacji społecznych na temat utworzenia sołectwa Brzezinki 2016-02-02 15:07:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 stycznia 2016 roku na sprzedaż samochodu DAEWOO LUBLIN II 2016-01-27 19:55:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 stycznia 2016 roku na sprzedaż samochodu strażackiego. 2016-01-27 19:34:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz w 2016 roku składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 tycznia 2016 roku. 2016-01-22 14:13:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz. 2016-01-22 14:05:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-01-12 14:24:26