Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXVI/160/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży i dzierżawy gruntów i nieruchomości rolnych będących w gminnym zasobie nieruchomości. 2013-01-07 10:38:41
dokument UCHWAŁA NR XXVI/159/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/271/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze do dawnej kopalni kredy jeziornej w Golcach nad jeziorem Zdbiczno. 2013-01-22 09:11:16
dokument UCHWAŁA nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J.G. na działania Wójta Gminy Wałcz. - Uchwała nieważna. 2013-01-21 11:39:00
dokument UCHWAŁA nr XXVI/154/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wałcz w latach 2012 - 2027. 2013-01-22 09:54:40
dokument Uchwała Nr XXVI/153/2012 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2013-2016. 2013-01-04 12:42:52
dokument UCHWAŁA NR XXVI/152/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013. 2013-01-07 10:01:36
dokument UCHWAŁA NR XXV/151/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wałcz. 2013-01-07 10:36:59
dokument Uchwała Nr XXV/150/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciechowice. 2013-01-21 11:27:30
dokument UCHWAŁA NR XXV/149/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-07 10:35:59
dokument UCHWAŁA NR XXV/148/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-07 10:34:29
dokument UCHWAŁA NR XXV/147/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 2013-01-07 10:30:33
dokument UCHWAŁA NR XXV/146/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-07 10:28:05
dokument UCHWAŁA NR XXV/145/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wałcz. 2013-01-07 10:19:11
dokument UCHWAŁA NR XXIV/144/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XLIII/271/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze do dawnej kopalni kredy jeziornej w Golcach nad jeziorem Zdbiczno. 2013-01-07 12:10:57
dokument CHWAŁA Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29. listopada 2012 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz w rejonie osady Kołatnik. 2013-01-07 12:00:24
dokument UCHWAŁA NR XXIV/142/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2012r. ? w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie. 2013-01-22 09:50:54
dokument UCHWAŁA NR XXIV/141/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Iłowcu. 2013-01-07 12:02:27
dokument UCHWAŁA NR XXIV/140/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży i dzierżawy gruntów i nieruchomości rolnych będących w gminnym zasobie nieruchomości. 2013-01-07 10:41:37
dokument Uchwała nr XXIV/139/ 2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 2013-01-07 12:05:36
dokument UCHWAŁA nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Leszka Grygorcewicza na działania Wójta Gminy Wałcz. 2012-11-23 09:26:53
dokument UCHWAŁA NR XXIII/136/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości nr 290/5 położonej w miejscowości Golce. 2012-11-23 09:21:00
dokument UCHWAŁA NR XXIII/134/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej. 2012-11-23 09:16:46
dokument Uchwała Nr XXIII/133/ 2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyznawania i wręczania honorowego wyróżnienia - Złote Kłosy Gminy Wałcz. 2012-11-23 09:08:07
dokument Uchwała Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/30/98 z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie uznania za użytek ekologiczny działki położonej w obrębie lasów państwowych Nadleśnictwa Biała oddz. 144b o pow. 18,03 ha , działka nr 81144 E-N obręb ewidencyjny Prusinowo. 2012-11-22 15:27:01
dokument Uchwała Nr XXIII/131/ 2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/101/2012 Rady Gminy Wałcz o dofinansowaniu inwestycji drogowej na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Strączno. 2012-11-22 15:24:33
dokument Uchwała Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/100/2012 Rady Gminy Wałcz o dofinansowaniu inwestycji drogowej na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Witankowo. 2012-11-22 15:21:13
dokument UCHWAŁA NR XXIII/129/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 2012-11-22 15:18:26
dokument UCHWAŁA NR XXIII/128/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2012-11-22 15:15:59
dokument UCHWAŁA NR XXIII/127/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. 2012-11-22 15:13:03
dokument Uchwała Nr XXIII/126/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie zamiaru przekazania do prowadzenia Fundacji Lider Wałecki Publicznych Szkół Podstawowych. 2012-11-22 15:10:10
dokument Uchwała Nr XXIII/125/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Witankowie. 2012-11-22 15:04:22
dokument Uchwała Nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji. 2012-11-22 15:00:35
dokument UCHWAŁA Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych w Karsiborze, Gostomi i Różewie w celu utworzenia filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Strącznie. 2012-11-22 14:53:38
dokument Uchwała Nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 października 2012r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół w Różewie. 2012-11-22 14:48:50
dokument UCHWAŁA NR XXII/121/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 września 2012 r. w spawie zmiany uchwały Nr XXXIX/214/09 Rad Gminy Wałcz z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Wałcz. 2012-11-22 14:43:34
dokument UCHWAŁA NR XXII/119/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej. 2012-11-22 14:01:20
dokument UCHWAŁA NR XXI/118/2012 RADY GMINY WAŁCZ Z DNIA 30 SIERPNIA 2012 ROKU w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości nr 76/3 położonej w miejscowości Strączno. 2012-09-07 13:53:44
dokument UCHWAŁA NR XXI/117/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz wprowadzony Uchwałą Nr XXXI/150/05 z dnia 31 marca 2005 r. z późniejszymi zmianami 2012-09-13 14:24:23
dokument UCHWAŁA NR XXI/115/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo w gminie Wałcz 2012-09-13 14:48:19
dokument UCHWAŁA Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Ró?ewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo. 2012-09-13 14:59:30
dokument UCHWAŁA NR XXI/113/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części wsi Szwecja. 2012-09-13 14:44:54
dokument UCHWAŁA NR XXI / 112 / 2012 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części wsi Szwecja z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz 2012-09-13 14:55:46
dokument UCHWAŁA NR XXI/110/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XVIII/97/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2012 roku. 2012-09-13 14:35:45
dokument UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-09-13 14:33:48
dokument UCHWAŁA NR XXI/108/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-09-13 14:32:04
dokument UCHWAŁA NR XXI/107/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Wałcz niepublicznych szkół, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2012-09-13 14:38:58
dokument UCHWAŁA NR XX/106/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Wałcz na lata 2011-2015 2012-07-10 15:29:35
dokument UCHWAŁA NR XIX/102/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 maja 2012r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna Wałcz. 2012-06-19 12:50:38
dokument Uchwała Nr XIX/101/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Strączno. 2012-06-19 12:44:06
dokument Uchwała Nr XIX/100/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Witankowo. 2012-06-19 12:42:12
dokument Uchwała Nr XIX/99/2012 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowych dróg wewnętrznych 2012-05-31 15:08:05
dokument UCHWAŁA NR XVIII/97/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2012 roku. 2012-06-19 12:39:29
dokument Uchwała Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2012-06-19 12:29:40
dokument UCHWAŁA NR XVIII/95/2012 Rady Gminy w Wałczu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2012-06-05 08:49:28
dokument Uchwała Nr XVII/93/12 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Różewo, Gostomia i Chwiram w gminie Wałcz pod lokalizację zespołu elektrowni wiatrowych z niezbędną infrastrukturą.i 2012-06-01 09:24:16
dokument Uchwała Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 2012-06-01 09:17:31
dokument UCHWAŁA nr XVII/ 91/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Wałcz do związku międzygminnego ?Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi?. 2012-06-19 15:25:53
dokument Uchwała Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług wspierająco - aktywizujących Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu przez Mieszkańców Gminy Wałcz. 2012-06-19 15:22:19
dokument Uchwała Nr XVII/89/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. 2012-06-19 15:13:24
dokument Uchwała Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. 2012-06-19 14:37:02
dokument UCHWAŁA nr XVII/85/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz. 2012-06-18 21:21:00
dokument UCHWAŁA nr XVI/84/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zamiany nieruchomości. 2012-06-18 21:13:35
dokument Uchwała Nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno. 2012-06-15 11:16:28
dokument Uchwała Nr XVI/82/2012 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Górnica, Świętosław, Lubno. 2012-06-15 11:13:27
dokument Uchwała Nr XVI/81/2012 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz. 2012-06-15 11:10:13
dokument UCHWAŁA NR XVI/79/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia opłat komunalnych na cmentarzach na terenie Gminy Wałcz. 2012-06-18 20:56:06
dokument Uchwała Nr XV/78/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/67/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałczu zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną. 2012-03-26 19:45:05
dokument Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2012. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2012. 2012-02-26 11:27:58
dokument Uchwała Nr XV/75/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/68/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 2012-02-26 11:13:29
dokument Uchwała Nr XV/73/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Wałcz na lata 2012 ? 2016. 2012-02-26 10:39:08
dokument Uchwała Nr XV/72/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016. 2012-02-25 22:53:54
dokument UCHWAŁA NR XV/71/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałczu. 2012-02-17 11:28:57
dokument UCHWAŁA nr XV/70/2012 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. 2012-02-17 11:41:51