Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STRAŻY GMINNEJ GMINY WAŁCZ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W STRAŻY GMINNEJ GMINY WAŁCZ 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014.1202)

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza

nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze

w Straży Gminnej Gminy Wałcz

 

I Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. mieć ukończone 21 lat,
 3. korzystać z pełni praw publicznych,
 4. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 5. cieszyć się nienaganną opinią,
 6. być sprawną pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego  i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

II Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku pedagogicznym (resocjalizacja), prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem,
 2. ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
 3. prawo jazdy kategorii B.
 4. doświadczenie zawodowe w organach zapewniających bezpieczeństwo publiczne,
 5. podstawowa znajomość Ustawy o strażach gminnych oraz aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. dyspozycyjność,
 8. odporność na stres,
 9. umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 10. umiejętność pracy w grupie,
 11. umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz problemów społecznych,
 12. znajomość topografii Gminy Wałcz,
 13. podstawowa znajomość obsługi komputera.

III Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 1. ochrona porządku publicznego na terenie Gminy Wałcz,
 2. realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.

IV Warunki pracy:

 1. w pracy na stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy,
 2. praca patrolowa na terenie Gminy Wałcz, praca siedząca przy komputerze w budynku Urzędu Gminy,
 3. praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenie psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, związane ze stresem wynikającym z dużej presji w zakresie wydawania obiektywnej decyzji,
 4. przeciętnie 40 godzin, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, również w systemie równoważnym, w razie potrzeb praca zmianowa,
 5. pierwsza umowa o pracę na czas określony,
 6. planowane zatrudnienie od 1 marca 2015 r.

V  Wymagane dokumenty:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami, oryginał do wglądu dla komisji rekrutacyjnej),
 4. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły, uczelni (oryginał do wglądu dla komisji rekrutacyjnej),
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych do wykonywania pracy na stanowisku strażnika (kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zostanie skierowany na badania lekarskie i psychologiczne),
 7. oświadczenie kandydata o dobrej sprawności fizycznej,  
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2015.2135) .

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko STRAŻNIKA GMINNEGO” prosimy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8  do dnia 22.02.2016r. do godz. 15.30.

VII   Informacje:

 1. Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub te, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wałczu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wyboru kandydatury na stanowisko strażnika Straży Gminnej dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wałcz.
 3. Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wałczu www.bip.gminawalcz.pl.

 

Wójt Gminy Wałcz

Jan Matuszewski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o naborze.pdf (PDF, 791.38Kb) 2016-02-05 11:59:04 540 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-02-2016 11:59:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 05-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-02-2016 11:59:04