Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 Wójta Gminy Wałcz dnia 31-12-2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz

ZARZĄDZENIE NR 103/2015

Wójta Gminy Wałcz

dnia 31-12-2015 r.

 

w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2015r. poz.  1515 ) zarządza się  co następuje:

§ 1.  W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wałcz przyjętym zarządzeniem nr 22/2015 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1.  §9 otrzymuje brzmienie:

W urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne oraz stanowiska oznaczone symbolami:

 1. Referat Finansowy – KS
 2. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowana Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – GK
 3. Referat Gospodarki  Wodno – Ściekowej – WŚ
 4. Stanowisko ds. Ewidencji Ludności – EL
 5. Stanowisko ds. Dowodów Osobistych i Archiwum – DO
 6. Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy – DG
 7. Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Kadr – OR
 8. Stanowisko ds. Obsługi Interesantów – OR
 9. Stanowisko ds. Kancelaryjnych – OR
 10. Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronności i Obrony Cywilnej – OC
 11. Informatyk - OR
 12. Radca Prawny - RP
 13. Asystent
 14. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI
 15. Stanowiska pomocnicze i obsługi
 1. w  § 14 wykreśla się pkt. 10.
 1. W ROZDZIALE III ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU dodaje się § 28.2 w brzmieniu :

Do podstawowego zakresu działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

 1. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych (Wójta).
 2. Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych.
 3. Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 u.o.d.o.), zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2–4a i 7 u.o.d.o.
 5. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych – pełnienie funkcji Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 6. Realizowanie zadań Urzędu wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej.

 7.    Wykonywane innych zadań zleconych przez Wójta.

 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 22/2015 sprawie Regulaminu Organizacyjnego:

1.w części : jednostki organizacyjne - wykreśla się pkt. 10,

2. w części: jednostki pomocnicze – dopisuje się pkt. 32 w brzmieniu: Popowo.

 

 1. W załączniku nr 5 do zarządzenia Nr 22/2015 sprawie Regulaminu Organizacyjnego;

1.pkt 4 otrzymujebrzmienie:

SAMODZIELNE STANOWISKA

Stanowisko ds. Ewidencji Ludności – EL

Stanowisko ds. Dowodów Osobistych i Archiwum – DO

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy – DG

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Kadr – OR

Stanowisko ds. Obsługi Interesantów – OR

Stanowisko ds. Kancelaryjnych – OR

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronności i Obrony Cywilnej – OC

Informatyk - OR

Radca Prawny - RP

Asystent - AS

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI

RAZEM – 11 stanowisk

2.pkt. 5 otrzymuje brzmienie :

Stanowiska pomocniczei obsługi

RAZEM – 8 stanowisk

 

 1. załącznik nr 6 zastępuje  się zał. nr 6.1  – struktura organizacyjna Urzędu Gminy Wałcz.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wałcz

 Jan Matuszewski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 STRUKTURA ORG. zał. 6.1.pdf (PDF, 532.25Kb) 2016-02-15 14:04:23 423 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 15-02-2016 14:04:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 31-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 15-02-2016 14:04:23