Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze Na Wolne Stanowisko Młodszego Referenta d/s Windykacji i Rozliczeń Straży Gminnej w Wałczu. (1 etat)

Ogłoszenie o naborze

Na Wolne Stanowisko Młodszego Referenta d/s

Windykacji i Rozliczeń Straży Gminnej w Wałczu.

( 1 etat)

 

1.Nazwa i adres:

Urząd Gminy w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8.

2.Określenie stanowiska i warunki pracy:

-Ilość wolnych etatów: 1,

-stanowisko: młodszy referent Straży Gminnej w Wałczu,

-wymiar pracy: pełny etat,

-pierwsza umowa zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 a) obywatelstwo polskie,

 b) ukończone 18 lat,

 c) korzystanie z pełni praw publicznych,

 d) wykształcenie średnie

 e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne     przestępstwo skarbowe,

 f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku młodszego referenta d/s obróbki i przetwarzania danych Straży Gminnej w Wałczu.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 a) wykształcenie wyższe,

 b) znajomość ustawy o strażach gminnych i przepisów wykonawczych oraz ustawy o finansach publicznych,

 c) prawo jazdy kat. B,

 d) znajomość obsługi komputera w tym aplikacji; Microsoft Word, Excel,

 e) umiejętność organizacji pracy,

 f) dyspozycyjność, odporność na stres, obowiązkowość i sumienność.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 a) Weryfikacja kont analitycznych pod względem powstałych zaległości.

 b)Sporządzanie wezwań do zapłaty.

 c)Sporządzanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

 d) Sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądu Karnego,

 e) wykonywanie innych zadań zleconych przez głównego księgowego i Komendanta Straży Gminnej.

6. Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz)

- życiorys( CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

- kserokopie świadectw pracy

- kserokopie dokumentu tożsamości

- kserokopie dyplomów poświadczających posiadane wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

- pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnieniu na stanowisku,

- pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-  pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.)- podpisane w sposób czytelny.

7. Przebieg naboru:

a) Test kwalifikacyjny z zakresu prawa samorządu gminnego, ustawy o strażach gminnych i ustawy o finansach publicznych.

b) Test z zakresu obsługi komputera.

c) Rozmowa kwalifikacyjna.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Wałczu w terminie do 11 czerwca 2012r do godziny 15- stej. z dopiskiem na kopercie : „Dotyczy naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. Windykacji i Rozliczeń Straży Gminnej w Wałczu”.

 

Zgłoszenia , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Urzędu Gminy w Wałczu-http://www.bip.ug.walcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 31-05-2012 13:07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 31-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-06-2012 08:56:12