Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze Na Wolne Stanowisko Młodszego Referenta d/s Obróbki i Przetwarzania Danych Straży Gminnej w Wałczu. ( 3 etaty)

 

Ogłoszenie o naborze

Na Wolne Stanowisko Młodszego Referenta d/s

Obróbki i Przetwarzania Danych Straży Gminnej w Wałczu.

( 3 etaty)

 

1.Nazwa i adres:

Urząd Gminy w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8.

2.Określenie stanowiska i warunki pracy:

-Ilość wolnych etatów: 3,

-stanowisko: młodszy referent Straży Gminnej w Wałczu,

-wymiar pracy: pełny etat,

-pierwsza umowa zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

a) obywatelstwo polskie,

b) ukończone 18 lat,

c) korzystanie z pełni praw publicznych,

d) wykształcenie średnie

e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne     przestępstwo skarbowe,

 f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku młodszego referenta d/s obróbki i przetwarzania danych Straży Gminnej w Wałczu.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

a) wykształcenie wyższe,

b) znajomość ustawy o strażach gminnych i przepisów wykonawczych,

c) prawo jazdy kat. B,

d) znajomość obsługi komputera w tym aplikacji; Microsoft Word, Excel,

e) umiejętność organizacji pracy,

f) dyspozycyjność, odporność na stres, obowiązkowość i sumienność.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Przygotowanie dokumentacji pomocniczej w postępowaniach w sprawach o wykroczenia.

b) Rejestrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej,

c) wykonywanie innych zadań zleconych przez głównego księgowego i Komendanta Straży Gminnej.

6. Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz)

- życiorys( CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

- kserokopie świadectw pracy

- kserokopie dokumentu tożsamości

- kserokopie dyplomów poświadczających posiadane wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

- pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnieniu na stanowisku,

- pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-  pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.)- podpisane w sposób czytelny.

7. Przebieg naboru:

a) Test kwalifikacyjny z zakresu prawa samorządu gminnego, ustawy o strażach gminnych i ustawy prawo o ruch drogowym.

b) Test z zakresu obsługi komputera.

c) Rozmowa kwalifikacyjna.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Wałczu w terminie do 11 czerwca 2012r do godziny 15- stej. z dopiskiem na kopercie : „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. obróbki i przetwarzania danych”.

Zgłoszenia , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Urzędu Gminy w Wałczu-http://www.bip.ug.walcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 31-05-2012 13:19:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Światowa 31-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 31-05-2012 13:19:59