Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wałcz, zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Wałcz co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych: działki nr 115/2, 115/6, 115/5, 115/4 położone w obrębie 0085 Gostomia, Gmina Wałcz.

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Wałcz  , zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Wałcz co najmniej  6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na sprzedaż nieruchomości  rolnych niezabudowanych  :

 

 1. działka nr 115/2 o powierzchni  0,5112 ha w tym : ( R III a- 0,0788 ha, R III b- 0,1406 ha, R IV a – 0,2918 ha  ) położona w obrębie 0085 Gostomia , Gmina Wałcz.

2.   KO1W/00025152/5 

 1. Cena działki netto – 16.320,00 złotych, ( szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych )
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  2 sierpnia 2016 r. o godzinie 8,00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia  15 – 09- 2024 roku.

 1. działka nr 115/6 o powierzchni  0,1333 ha w tym : ( R III b- 0,0589 ha, R IV a – 0,0744 ha  ) położona w obrębie 0085 Gostomia , Gmina Wałcz.

9. KO1W/00035166/9 

 1. Cena działki netto – 5,420,00 złotych, ( pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych )
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  2 sierpnia 2016 r. o godzinie 8,30  w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia   18– 04- 2019 roku.

 1. działka nr 115/5 o powierzchni  0,1865 ha w tym : ( R III a- 0,0189 ha, R III b- 0,0648 ha, R IV a – 0,1028 ha  ) położona w obrębie 0085 Gostomia , Gmina Wałcz.

16.  KO1W/00035166/9 

 1. Cena działki netto – 6.920,00 złotych, ( sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych )
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się 2 sierpnia 2016 r. o godzinie 9,00  w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia  18 – 04- 2019 roku.

 1. działka nr 115/4 o powierzchni  0,2653 ha w tym : ( R III a- 0,0520 ha, R III b- 0,0707 ha, R IV a – 0,1426 ha  ) położona w obrębie 0085 Gostomia , Gmina Wałcz.

23.  KO1W/00035166/9 

 1. Cena działki netto – 9.220,00 złotych, ( dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych )
 2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
 3. Przetarg odbędzie się  2 sierpnia 2016 r. o godzinie 9,30  w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
 4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
 5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia  19 – 04- 2019 roku.

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawiera § 4  Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Sprzedaż gruntów rolnych, na rzecz osób fizycznych i prawnych następuje w drodze przetargu ograniczonego. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym , jeżeli gruntów nie sprzedano w przetargu ograniczonym. 

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 29 lipca 2016 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

 1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.
 3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikacjach rolniczych lub stażu pracy na własnym gospodarstwie rolnym  poświadczone przez Wójta Gminy ( druk nr 1

 

 

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-2 , potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 29 lipca 2016 r. do godziny 13,00 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej , działka nr ..... obręb 0085 Gostomia, Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia  29-  07 - 2016 r. do godziny 15,30 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 27-06-2016 15:05:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 27-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 27-06-2016 15:05:25