Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Odwołany -Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 1/40 o pow. 3,6339 ha w miejscowości Zdbice

Wałcz, dnia 17.10.2016r.

GK.7150.27.2016

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE 1/40 O POWIERZCHNI 3,6339 HA W MIEJSCOWOŚCI ZDBICE

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 1774) Wójt Gminy Wałcz odwołuje wyznaczony na dzień 20 października 2016r. na godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 1/40 o pow. 3,6339 ha w miejscowości Zdbice, zapisanej w księdze wieczystej KW nr K01/00016140/2 z powodów błędów formalnych.

Rada Gminy Wałcz nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zdybcie nieruchomości w drodze przetargowej.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz (www.bip.gminawalcz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 Wójt Gminy w Wałczu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

Nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 1/40 o pow. 3,6339 ha w miejscowości Zdbice , zapisanej w księdze wieczystej  KW nr  K01W/00016140/2

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wraz z działką  gruntu  wynosi 940.000,00 zł.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.10. 2016 roku o godzinie  1000 w Urzędzie Gminy w Wałczu.

Na w/w nieruchomości brak jest obowiązującego planu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonym terminie.

Wysokość wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej  , postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium należy wnosić w gotówce do kasy Urzędu Gminy Wałcz lub na konto depozytowe 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 17.10.2016 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczy się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji dotyczącej nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Wałcz.

 

 

Wywieszona na tablicy ogłoszeń

14.09.2016 r. – 20.10.2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 14-09-2016 15:52:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 14-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 17-10-2016 09:38:25