Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne , zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu Chwiram co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na sprzedaż nieruchomości rolnych: działka nr 107/4, 108/4, 108/5 obręb 0084 Chwiram, Gmina Wałcz.

  

WÓJT GMINY WAŁCZ

 

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rodzinne , zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu Chwiram co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości rolnych :

 

  1. działka nr 107/4 o powierzchni 0,0073 ha w tym : ( Ps IV – 0,0073 ha )

działka nr 108/4 o powierzchni 0,1343 ha w tym ( PsIV – 0,1343 ha )

działka nr 108/5 o powierzchni 0,0288 ha w tym ( PsIv – 0,0288 Ha ) położone w obrębie 0084 Chwiram , Gmina Wałcz. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1704 ha

2. KO1W/00017338/4

  1. Cena działek netto – 4.000,00 złotych, ( cztery tysiące złotych )

  2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

  3. Przetarg odbędzie się 27 stycznia 2017 r. o godzinie 9,00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

  4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

  5. Przeznaczenie w planie – grunty rolne .

 

Przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla dzierżawcy zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Umowa dzierżawy do dnia 1602- 2019 roku.

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawiera § 4 Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Sprzedaż gruntów rolnych, na rzecz osób fizycznych i prawnych następuje w drodze przetargu ograniczonego. Sprzedaż w przetargu nieograniczonym , jeżeli gruntów nie sprzedano w przetargu ograniczonym.

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 24 stycznia 2017 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

 

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.
  3. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczone przez Wójta Gminy Wałcz lub Burmistrza Wałcza ( druk nr 1 )

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-3 , potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 24 stycznia 2017 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w obrębie 0084 Chwiram , Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia 26- 01 - 2017 r. do godziny 12.00 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 21-12-2016 09:52:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 21-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 21-12-2016 09:52:21