Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XLI/262/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-12-29 17:23:32
dokument UCHWAŁA NR XLI/261/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 2017-12-29 17:19:17
dokument UCHWAŁA NR XLI/260/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Wałcz jest organem rejestrującym. 2017-12-29 17:18:13
dokument UCHWAŁA NR XLI/259/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/242/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-12-29 16:57:36
dokument Uchwała Nr XLI/258/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 21 grudniu 2017 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wałcz na rok 2018 2018-01-22 19:43:23
dokument Uchwała Nr XLI/257/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wałcz na lata 2018 - 2020 2018-01-22 19:40:48
dokument UCHWAŁA NR XLI/256/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od "DOBROL" Gospodarstwo Rolno ? Usługowe Spółka z o.o. z siedzibą w Karsiborze działki w drodze darowizny. 2018-01-22 19:36:35
dokument UCHWAŁA NR XLI/255/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od osoby fizycznej działek w drodze darowizny. 2018-01-22 19:26:01
dokument UCHWAŁA NR XLI/254/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2018-01-22 19:16:21
dokument UCHWAŁA NR XLI/252/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018. 2017-12-29 16:51:47
dokument UCHWAŁA NR XL/251/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-12-04 13:46:10
dokument UCHWAŁA NR XL/250/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025" 2018-01-22 19:07:28
dokument UCHWAŁA NR XL/249/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/243/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2017-12-04 13:34:11
dokument UCHWAŁA NR XL/248/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałcz 2017-12-04 13:33:14
dokument UCHWAŁA NR XL/247/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-12-04 13:57:39
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/246/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-11-28 13:18:20
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/245/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia i wysokości opłaty miejscowej. 2017-11-28 13:08:41
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/244/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Patrycji T. i Katarzyny P. na działania Wójta Gminy Wałcz. 2017-11-28 13:15:19
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/243/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2017-11-28 13:17:11
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/242/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-11-28 13:10:43
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/241/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. 2017-11-28 12:50:38
dokument Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady GminY WAŁCZ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Strącznie 2017-11-28 12:53:41
dokument UCHWAŁA nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 października 2017 r. W sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wałcz. 2017-11-28 12:38:18
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/238/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-11-28 13:25:57
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/237/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/170/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. 2017-11-28 14:39:31
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/236/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIII/193/2017Rady Gminy Wałcz z dnia 30 marca 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2017r. 2017-11-28 14:44:06
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na własność nieruchomości na rzecz Gminy Wałcz do gminnego zasobu nieruchomości 2017-11-28 14:46:45
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wałcz na lata 2017-2031 2017-11-28 14:31:13
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/233/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg powiatowych 2017-11-28 13:25:04
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata 2017-11-28 14:48:44
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/231/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-10-02 12:51:20
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/230/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk 2017-10-02 12:50:23
dokument Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej nr 2308z 2017-11-28 14:26:31
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/228/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025" 2017-11-28 14:19:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/227/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-10-02 12:49:19
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/225/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami rolnymi stanowiących własność Gminy Wałcz 2017-10-02 12:48:22
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/223/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami rolnymi stanowiącymi własność Gminy Wałcz 2017-10-02 12:45:53
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/221/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi wewnętrznej położonej na terenie obrębu nr 0084 Chwiram 2017-10-02 12:41:49
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze. 2017-11-28 15:44:34
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/217/2017 Rady GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Wsparcie uczniów i nauczycieli w SP w Strącznie w ramach Kontraktu Samorządowego" 2017-11-28 15:40:57
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/216/2017 Rady GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Wsparcie uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie w ramach Kontraktu Samorządowego" 2017-11-28 15:38:00
dokument UCHWAŁA NR XXXV/215/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-05-31 23:21:52
dokument UCHWAŁA NR XXXV/214/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/181/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2017 roku 2017-05-31 23:20:40
dokument UCHWAŁA NR XXXV/213/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Wałcz. 2017-08-30 10:02:37
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/212/ 2017 R a d y G m i n y W a ł c z z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a osobami prywatnymi. 2017-11-28 15:32:34
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej. 2017-11-28 15:29:40
dokument Uchwała Nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie dofinansowania remontów chodników przy drodze powiatowej nr 2308z, 2330z, 2323z 2017-11-28 15:26:17
dokument UCHWAŁA NR XXXV/209/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz przyjęcia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wałcz 2017-05-31 23:08:41
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/208/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie 2017-05-12 14:40:37
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/207/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-05-12 14:33:34
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/206/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej 2017-05-12 14:32:39
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/205/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/190/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 marca 2017r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-05-12 14:31:30
dokument Uchwała Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2017-11-28 15:20:34
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dofinansowania zakupu i montażu stacji meteorologicznej do Systemu Monitorowania Suszy Rolniczej na terenie powiatu wałeckiego 2017-11-28 15:18:08
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/202/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Wałcz lub jej jednostkom organizacyjnym 2017-05-12 14:30:14
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/201/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników komunalnych na terenie gminy Wałcz. 2017-05-12 14:28:41
dokument UCHWAŁA nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz. 2017-11-28 15:16:02
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/199/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wałcz 2017-11-28 15:09:25
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/198/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Wałcz na lata 2017-2020. 2017-11-28 15:04:43
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/197/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-04-10 15:26:22
dokument Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2017-04-20 14:09:18
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/195/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie 2017-04-10 15:25:46
dokument UCHWAŁA nr XXXIII/194/ 2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Wałcz nieruchomości. 2017-04-20 14:07:37
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/193/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2017r. 2017-04-20 14:04:04
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/192/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałcz 2017-04-10 15:25:03
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/191/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Wałcz 2017-04-10 15:24:19
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/190/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-10 15:23:10
dokument Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady GminY WAŁCZ z dnia 8 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-16 14:45:18
dokument UCHWAŁA NR XXXI/188/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Różewie, Różewo 8, 78-627 Różewo 2017-03-16 14:35:03
dokument Uchwała Nr XXXII/187/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Karsiborze, Karsibór 25, 78-609 Karsibór 2017-03-16 13:51:27
dokument UCHWAŁA NR XXXII/186/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi, Gostomia 36, 78-600 Wałcz 2017-03-15 15:29:42
dokument UCHWAŁA NR XXXII/185/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 08 marca 2017r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie poprzez likwidację szkół filialnych w Gostomi, Różewie i Karsiborze. 2017-03-14 14:47:07
dokument UCHWAŁA NR XXX/184/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie poprzez likwidację szkół filialnych w Gostomi, Różewie i Karsiborze i utworzenia w miejscu zlikwidowanych szkół filialnych szkół podstawowych 8 klasowych o pełnej strukturze organizacyjnej w Gostomi, Różewie i Karsiborze. 2017-03-15 15:23:54
dokument UCHWAŁA NR XXX/183/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-03-15 15:13:26
dokument UCHWAŁA NR XXX/182/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 2309z na odcinku Karsibór w kierunku drogi wojewódzkiej nr 163. 2017-03-15 15:18:56
dokument UCHWAŁA NR XXX/181/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2017 roku. 2017-03-15 15:04:32
dokument UCHWAŁA NR XXIX/180/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-02-08 13:36:54
dokument UCHWAŁA NR XXIX/179/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi wewnętrznej położonej na terenie obrębu nr 0023 Kłosowo. 2017-02-08 13:34:58
dokument UCHWAŁA NR XXIX/178/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi wewnętrznej położonej na terenie obrębu nr 0020 Świętosław. 2017-02-08 13:30:57
dokument UCHWAŁA NR XXIX/177/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2017-02-08 13:25:07
dokument UCHWAŁA NR XXIX/176/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały Nr XV/71/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30.01.2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu. 2017-03-14 14:42:13
dokument UCHWAŁA NR XXIX /174/2017 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wałcz na 2017 rok. 2017-03-14 14:36:26
dokument UCHWAŁA nr XXIX/ 173 /2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2017. 2017-03-14 14:31:21
dokument UCHWAŁA nr XXIX/172/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 2017. 2017-03-14 14:24:30