Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XXXIV Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2014 - 2018

Rada Gminy Wałcz

 

O B W I E S Z C Z E N I E !

Zawiadamia się, że w dniu  27  kwietnia  2017r. o godz. 13,oo  w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8

odbędzie się  XXXIV  SESJA  RADY  GMINY  WAŁCZ.

              

1.Sprawy organizacyjne:

   a) otwarcie sesji  i  stwierdzenie quorum

   b) przyjęcie porządku obrad,

   b) przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji .

2.Wręczenie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla Jubilatów z terenu gminy Wałcz.

3.Wystąpienie Zastępcy Dyrektora 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi za rok 2016 .

6.Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wałcz na lata 2017-2020 – podjęcie uchwały.

7.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016– podjęcie uchwały.

8.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

9.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.

10.Głosowanie nad uchwałami:

1) w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz,

2) w sprawie ustalenia opłat za odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników komunalnych na terenie gminy Wałcz,

3) w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Wałcz lub jej jednostkom organizacyjnym

4) w sprawie dofinansowania zakupu i montażu stacji meteorologicznej do Systemu Monitorowania Suszy Rolniczej na terenie powiatu wałeckiego,

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej w Wałczu

6) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/190/2017 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

7) w sprawie inkaso opłaty miejscowej ,

8) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy , komunikaty.

12.Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                            

                                                                                                             

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 25-04-2017 10:14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Brożek 25-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 25-04-2017 10:14:54