Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w obrębie wsi Szwecja w gm. Wałcz.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WAŁCZ

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ) Wójt Gminy Wałcz podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „LAURA” Jacek Pawłowski, 78-611 Szwecja k/Wałcza, ul. Tartaczna 3a wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej ustalającej środowiskowe uwarunkowania na budowę Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych na działkach o nr 402/2 i nr 403/2 położonych w obrębie wsi Szwecja w gm. Wałcz. Postępowanie ma na celu udostępnienie społeczeństwu wszelkich informacji w powyższej sprawie, które zakończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska jest podanie społeczeństwu informacji o :

  1. raporcie określającym potencjalne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jakim jest przetwarzanie tworzyw sztucznych w planowanym do adaptacji budynku po byłej galwanizerni położonym w obrębie wsi Szwecja,

  2. raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wyłożony jest do wglądu w dni robocze w Urzędzie Gminy Wałcz w godzinach od 8.00 do 14.00

  3. uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu i w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Wałcz walcz@walcz.ug.gov.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 12 lipca 2012 r. do 3 sierpnia 2012 r.

  4. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wałcz

 

JM/JM

Otrzymują :

1. Sołtys wsi Szwecja z prośbą o wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na okres od 12 lipca 2012 r do 3 sierpnia 2012 r. i zwrot ogłoszenia do Urzędu Gminy z pieczątką sołectwa i podpisem .

2.a/a                

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 10-07-2012 08:37:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Matuszewski 09-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 10-07-2012 08:37:08