Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XXI Sesji Rady Gminy w Wałczu.

 

Rada Gminy Wałcz

 

O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu 30 sierpnia 2012r. o godz. 15,oo odbędzie się

XXI SESJA RADY GMINY WAŁCZ.

Sesja odbędzie się sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8.

 

Planowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Wnioski i zapytania radnych.

3. Informacja z działalności referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej za I półrocze 2012r.

4. Realizacja podatku rolnego i od nieruchomości za I półrocze 2012r.

5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

6. Głosowanie nad uchwałami :

  1. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Wałcz niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

  2. w sprawie podziału Gminy Wałcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

  3. w sprawie podziału Gminy Wałcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

4) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/97/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2012 roku,

5) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012,

6) w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we

wschodniej części wsi Szwecja z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz ,

7) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części wsi

Szwecja ,

8) w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie , Gostomia,

Dzikowo, Różewo, Przybkowo , Chwiram, Dobino, Witankowo ,

9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie

miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie , Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo , Chwiram,

Dobino, Witankowo w gminie Wałcz,

10) w sprawie darowizny na cele publiczne .

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wałcz

Dariusz Szałowiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 22-08-2012 08:27:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Brożek 21-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 22-08-2012 08:27:28