Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej

Uchwała Nr XLIII/275/2018
Rady Gminy Wałcz
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 3a oraz art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) § 31 pkt. 2 załącznika nr 4  do Uchwały Nr XXVIII/166/2016 Rady Gminy w Wałczu z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z roku 2017 poz. 692) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

§ 1 Opiniuje się negatywnie projektowaną budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P-4 na:

- dz. nr 50 w obrębie geodezyjnym Przybkowo, gmina Wałcz obejmującą budowę wieży wolno stojącej o konstrukcji kratowej o wysokości ok. 50 m n.p.t. wraz z instalacją na niej 12 anten sektorowych i radioliniowych zamocowanych na wysokości 47,3 m, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą, powierzchnia inwestycji nie przekroczy 100m2,
- dz. nr 244/2 w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz obejmującą budowę wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej o wysokości 62 m n.p.t. wraz z instalacją anten 12 anten sektorowych i radioliniowych zamocowanych na wysokości min. 59,3 m, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą, powierzchnia inwestycji nie przekroczy 100m2,
- dz. nr 147/9 w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz obejmującą budowę wieży wolnostojącej konstrukcji kratowej o wysokości ok. 60 m n.p.t. wraz z instalacją 12 anten sektorowych i radioliniowych zamocowanych na wysokości 53,1 m, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą, powierzchnia inwestycji nie przekroczy 100m2,
- dz. nr dz. nr 36 w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz obejmującą budowę wieży wolnostojącej konstrukcji kratowej o wysokości ok. 62 m n.p.t. wraz z instalacją 12 anten sektorowych i radioliniowych zamocowanych na wysokości 59,3 m, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą, powierzchnia inwestycji nie przekroczy 100m2,
- dz. nr dz. nr 175/2 w obrębie geodezyjnym Gostomia, gmina Wałcz obejmującą budowę wieży wolnostojącej konstrukcji kratowej o wysokości do. 60 m n.p.t. wraz z instalacją 12 anten sektorowych zamocowanych na wysokości 53,1 m, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą, powierzchnia inwestycji nie przekroczy 100m2,
- dz. nr dz. nr 58 w obrębie geodezyjnym Rudki, gmina Wałcz obejmującą budowę wieży wolnostojącej konstrukcji kratowej o wysokości do. 56 m n.p.t. wraz z instalacją 12 anten sektorowych zamocowanych na wysokości 53,3 m, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą, powierzchnia inwestycji nie przekroczy 100m2,

§ 2 Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

 

 


Uzasadnienie

do uchwały nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie w budowy stacji bazowych telefonii komórkowej


 

Mieszkańcy Szwecji, Ostrowca, Rudek, Gostomi, Kłębowca oraz Przybkowa, stanowczo sprzeciwiają się budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P-4. Podnieśli oni jako mieszkańcy, iż budowa masztu telekomunikacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych tzw. niskiej architektury a także szkoły i miejsc użyteczności publicznej stanowi źródło bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców jak również jest przyczyną uszczerbku dla walorów środowiskowych, krajobrazowych, architektonicznych i estetycznych wymienionych miejscowości.

Liczne badania naukowe wykazują bardzo negatywny, niejednokrotnie posiadający skutki śmiertelne, wpływ fal elektromagnetycznych emitowanych przez stacje bazowe na zdrowie i życie zwierząt, ptaków, a także roślinności, a przede wszystkim ludzi. Mieszkańcy żądają wskazania innej – alternatywnej i niewpływającej negatywnie na nasze otoczenie – lokalizacji projektowanego masztu.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom grupa Radnych zainicjowała podjęcie uchwały, opiniującej negatywnie budowę stacji bazowej P-4. Biorąc pod uwagę emocje społeczne jakie inwestycja wywołuje podjęcie uchwały jest zasadne.

Rada Gminy podzielając stanowisko mieszkańców w/w miejscowości podjęła uchwałę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-03-2018 15:25:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Fryc 27-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-03-2018 15:25:57