Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XLVI Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2014 - 2018

Rada Gminy Wałcz

  

   O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu  26 kwietnia 2018 r. o godz. 13.oo

w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8

    odbędzie się XLVI  SESJA  RADY  GMINY  WAŁCZ.

              

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy organizacyjne:

   a) stwierdzenie quorum,

   b) przyjęcie porządku obrad,

   c) przyjęcie  protokołów z poprzedniej sesji.

3.  Wręczenie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla jubilatów z terenu gminy   Wałcz.   

4. Wręczenie srebrnego medalu „Za zasługi dla obronności kraju”.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

7. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok dla Gminy Wałcz.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi za rok 2017.

9. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.

11. Głosowanie nad uchwałami:

1) w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wałcz na lata 2018-2020

2) w sprawie  wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

3) w sprawie  wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

5) w sprawie zmiany uchwały nr XII/56/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze.

6) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Wałcz.

7) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wałcz  publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

9) w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego .

10) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz.

11) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.

13. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                             

               

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 19-04-2018 15:57:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kowalska-Kulczyk 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 19-04-2018 15:57:02