Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XLVIII Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2014 - 2018

Rada Gminy Wałcz

O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 13.oo

w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8

odbędzie się XLVIII SESJA RADY GMINY WAŁCZ.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP na terenie gminy.

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wałcz za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.

6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

7. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.

9. Głosowanie nad uchwałami:

 1. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 2. w sprawie ustalenia opłat za odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników komunalnych na terenie gminy Wałcz

 3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 7. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części wsi Szwecja

 8. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 9. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a osobami fizycznymi

 10. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Wałcz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 11. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Wałcz

 12. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.

11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 21-06-2018 15:54:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kowalska-Kulczyk 21-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 21-06-2018 15:54:20