Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie II Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy Wałcz

   O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu  29 listopada 2018 r. o godz. 13.oo

w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8

    odbędzie się II SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

 

   Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 1. Informacja o stanie oświaty gminnej za rok szkolny 2017/2018.
 1. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 1. Podjęcie uchwały  w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 1.  Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 1.  Podjęcie uchwały w  sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a    Nadleśnictwem Płytnica
 1.  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 1.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości będącym mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wałcz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Wałcz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Wałcz w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
 1.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani D.
 1.   Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 1.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 1.   Zakończenie obrad.                                                                                                                                                               

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 22-11-2018 15:45:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kowalska-Kulczyk 22-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 28-11-2018 15:39:15