Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie III Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy Wałcz

   O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu  20 grudnia 2018 r. o godz. 13.oo

w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8

    odbędzie się III SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

              

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 19 listopada 2018 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 1. Spotkanie z Posłem na Sejm Panem Pawłem Suskim.
 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018.
 1. Uchwalenie budżetu Gminy Wałcz na rok 2019.
 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2019 - 2022
 1. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wałcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wałcz na rok 2018.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 1.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 1.   Zakończenie obrad.                                                                                                                                                               

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 14-12-2018 12:29:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kowalska-Kulczyk 13-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 14-12-2018 12:29:37