Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA nr I/3/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Wałcz

UCHWAŁA nr I/3/2018

Rady Gminy Wałcz

z dnia 19 listopada 2018 roku

 

w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Wałcz

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się następujące stałe komisje Rady Gminy Wałcz:

 

       1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej.

       2. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury.

       3. Komisja Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki.

       4. Komisja Rewizyjna.

       5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

 

§ 2. Zakres działania poszczególnych komisji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W skład Komisji, o których mowa w § 1 powołuje się radnych Rady Gminy Wałcz w następującym składzie:

      

  1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej:

- Trzaska Justyna    

- Gosławska Iwona  

- Marchewka Janusz  

- Janik Karol  

- Gąsiorowski Robert           

 

  1. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury:

- Uran Jan       

- Hejak Zbigniew     

- Dłużak Robert         

- Kubiak Andrzej     

- Leśniak Jacek         

 

  1. Komisja Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki:

- Kwaśnica Ryszard  

- Kurowski Kornel    

- Wojtunik Beata     

- Kujszczyk Dariusz  

- Kapecki Marek 

 

  1. Komisja Rewizyjna:

- Gosławska Iwona  

- Kujszczyk Dariusz  

- Kapecki Marek      

- Wojtunik Beata     

 - Hejak Zbigniew       

 

  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

- Kwaśnica Ryszard  

- Trzaska Justyna    

- Kubiak Andrzej     

- Dłużak Robert      

- Janik Karol   

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski


 

Załącznik do Uchwały nr I/3/2018

Rady Gminy Wałcz z dnia 19 listopada 2018 r.

 

ZAKRES  DZIAŁANIA  KOMISJI  STAŁYCH  RADY GMINY WAŁCZ

 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej

- Projektowanie budżetu, zmiany w budżecie.

- Planowanie inwestycji.

- Pozyskiwanie środków unijnych.

- Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

- Gospodarka mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi.

- Umorzenia i odroczenia podatków i opłat lokalnych.

- Współdziałanie z komisją Rady Powiatu.

- Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych w zakresie wymienionych spraw. 

 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury

- Gospodarka wodno-ściekowa.

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- Wycinka drzew i krzewów.

- Budowa i naprawa dróg i chodników.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego.

- Przystanki autobusowe.

- Koszenie traw na placach i skwerach.

- Utrzymanie cmentarzy komunalnych.

- Komunikacja publiczna.

- Zagospodarowanie terenów zielonych.

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki

- Rozwój bazy oświatowej.

- Rozwój sportu i turystyki.

- Profilaktyka w zakresie zdrowego stylu życia.

- Zagospodarowanie świetlic wiejskich.

- Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

- Ochrona przeciwpożarowa.

- Współpraca z organizatorami konkursów, festynów i imprez plenerowych.

 

Komisja Rewizyjna

Zakres działania Komisji został określony został w art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania Komisji został określony został w art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 31-12-2018 12:12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kowalska-Kulczyk 19-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 31-12-2018 12:12:21