Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-12-09 11:46:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-11-27 15:43:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. 2019-11-27 15:46:28
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2020 rok oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023 2019-11-20 15:39:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 22 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" 2019-10-25 15:38:54
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16 września 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi w przypadku jego nieobecności. 2022-05-24 08:57:37
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16.09.2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Różewie w przypadku jego nieobecności. 2022-05-24 09:01:15
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16 września 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie w przypadku jego nieobecności. 2022-05-24 09:25:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-11-07 14:39:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-09-12 14:26:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 64 / 2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-09-12 14:27:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-09-18 12:23:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 62 / 2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-09-12 14:29:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-09-18 12:20:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-09-12 14:37:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-09-12 14:39:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-09-12 14:43:15
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku 2019-11-06 15:07:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-08-22 21:47:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. 2019-07-11 10:12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wałcz z punktem odbioru w Kołatniku 1 2019-07-19 16:00:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania z wody dostarczanej z gminnych sieci wodociągowych. 2019-07-01 15:43:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wałcz za rok 2018 2019-06-03 11:46:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-05-29 15:15:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 35 / 2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-05-17 15:39:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-05-17 15:41:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-05-17 15:42:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie 2019-05-16 10:58:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-04-29 10:52:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. 2019-04-19 10:14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-03-06 14:29:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz w 2019 roku składaych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 stycznia 2019 roku 2019-02-12 23:01:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmian Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Wałcz 2019-02-19 15:29:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Wałcz w Szwecji, Dębołęce, Rudkach, Witankowie, Golcach w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 15:38:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 7 /2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2019-01-16 16:19:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opłat za wynajem świetlic na terenie Gminy Wałcz 2019-05-09 20:56:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 14 stycznia 2019 roku W sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. 2019-01-16 16:16:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz. 2019-01-14 23:26:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych na 2019 rok dotyczących: ?Sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości oraz sprzedaży mienia ruchomego, stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz?. 2019-01-11 15:36:36
dokument ZARZĄDZENIE nr 2/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 03.01. 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wałcz z punktem odbioru w Kołatniku 1 2019-04-12 14:43:58