Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej: działka nr 5/1 w obrębie 0054 Strączno , Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej
 
1. działka nr 5/1 o powierzchni 1,3934 ha w tym : ( R IV a – 0,6129 ha, Ł V - 0,7805 ha ) położona w obrębie 0054 Strączno , Gmina Wałcz.
 
2. KO1W/00021442/7
3. Cena działki netto - 48.000,00 złotych + podatek VAT
4.Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
5. Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2019 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
7. Przeznaczenie w planie – w części tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zabudowy usługowej, w części tereny rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi .
 
 
Warunki nabywania nieruchomości rolnych określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego . Dz. U. z 2003 roku Nr 64 poz. 592 zmienionej ustawą w 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 589 i 1159 .
W przypadku gdy kandydat na nabywcę nieruchomości nie będzie spelniał warunków określonych w/w ustawie o ksztaltowaniu ustroju rolnego , Gmina - zbywca, złoży wniosek do KOWR w Koszalinie o wyrażenie zgody na sprzedaż dla tego kandydata .
I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : nie dotyczy
II. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium . Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 25 czerwca 2019 r. Dowód wniesienia wadium podlega okazaniu w dniu przetargu przed przetargiem
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.
Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
III. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
IV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
Informacji o nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).
 
Wałcz, dnia 2019--05-14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 14-05-2019 15:47:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 14-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 14-05-2019 15:48:16