Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej działka nr 121/2 w obrębie 0019 Kolno, Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej :

 

1. działka nr 121/2 o powierzchni 1,2235 ha w tym : ( R IVa – 1,1225 ha, R IV b - 0,1010 ha ) położona w obrębie 0019 Kolno, Gmina Wałcz.

2. Księga Wieczysta nr KO1W/00021448/9

3. Cena działki netto – 33.500,00 złotych,

4.Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,

5. Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2019 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,

6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

7. Przeznaczenie w planie – tereny rolne .

Nieruchomość jest wydzierżawiona do dnia 15 września 2019 roku. Dzierżawcy przysługuje ustawowe prawo pierwokupu .

Warunki nabywania nieruchomości rolnych określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. z 2003 roku Nr 64 poz. 592 zmienionej ustawą w 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 589 i 1159 ze zmianami .

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych określa § 4 Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku.

II. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2019 r. Dowód wniesienia wadium podlega okazaniu w dniu przetargu przed przetargiem .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu w terminie do 3 dni .

III . Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

IV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 03-07-2019 13:02:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 03-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 03-07-2019 13:02:14