Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz 2021-03-11 13:50:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Wałcz w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV 2 (COVID ? 19) 2020-11-03 22:14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" 2020-11-05 22:51:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 94/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 października 2020 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Wałcz na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2020-11-03 22:26:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 października 2020 roku w sprawie pogrzebu szczątków ludzkich osoby o nieustalonej tożsamości 2020-10-21 13:19:20
dokument Zarządzenie nr 92/20202 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 października 2020 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-10-21 09:01:55
dokument ZARZĄDZENIE nr 91/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 09.10. 2020 r. w sprawie zmiany w regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wałcz z punktem odbioru w Kołatniku 1 2020-11-03 22:57:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 9 października 2020 roku w sprawie wpłat i wypłat dokonywanych przez uprawnionych z terenu Gminy Wałcz 2020-10-19 22:21:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 89 / 2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-10-12 15:00:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności 2020-09-29 13:24:51
dokument ZARZĄDZENIE nr 84/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu dotyczącym upoważnienia pracowników Gminy Wałcz do dokonywania czynności kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów prawa na terenie Gminy Wałcz 2020-09-29 15:41:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2020 Wójta Gminy Wałcz dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wałcz 2020-09-03 13:42:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminy Wałcz do dokonywania czynności kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów prawa na terenie Gminy Wałcz 2020-09-29 15:38:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz 2020-08-27 14:37:48
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wałcz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 2020-08-27 13:53:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wałcz 2020-08-03 16:21:04
dokument Zarządzenie nr 75/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020 dla pracowników Urzędu Gminy Wałcz. 2020-08-03 16:22:56
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-27 12:48:50
dokument Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29.07.2020r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci, uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych 2022-05-24 14:08:57
dokument Zarządzenie nr 72/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13.07.2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-27 14:27:50
dokument Zarządzenie nr 71/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13.07.2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-27 14:25:54
dokument Zarządzenie nr 70/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13.07.2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-27 14:20:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2020-07-14 23:04:48
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 07 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-27 12:54:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz 2020-08-03 16:02:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-06-30 15:42:35
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-27 13:00:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2020-07-01 16:10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2020-07-01 16:14:50
dokument Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 26.06.2020r. w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2019/2020. 2020-08-27 14:08:31
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-27 13:05:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 59 /2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze za 2019r. 2020-08-27 15:01:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-06-15 13:26:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 4 czerwca 2020 roku na sprzedaż pakietu wyposażenia gastronomicznego. 2020-06-08 14:01:33
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-27 13:12:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wałcz za rok 2019 2020-05-29 15:51:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-05-27 15:19:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie odwieszenia procedury w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz. 2020-05-27 15:15:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie odwołania zarządzenia dotyczącego wpłat i wypłat dokonywanych przez uprawnionych z terenu Gminy Wałcz 2020-05-25 15:46:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-05-08 15:05:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-05-07 11:49:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-05-07 11:51:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie odwołania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Wałcz oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV 2 (COVID ? 19) 2020-05-06 10:53:25
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy dla pracowników Gminy Wałcz 2020-07-27 14:52:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30.04.2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie 2020-08-27 14:53:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wpłat i wypłat dokonywanych przez uprawnionych z terenu Gminy Wałcz 2020-04-15 12:22:33
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 09 kwietnia 2020. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-27 13:16:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie Wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenia Urzędu Gminy Wałcz 2020-04-27 15:17:34
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2020. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-27 13:21:09
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia. 2020-03-30 14:22:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie rozdysponowania środków zabezpieczonych w ramach rezerwy na zarządzenie kryzysowe, z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania, przeciwdziałanie, zwalczanie i walkę ze skutkami wywołanymi przez wirusa SARS-CoV 2 (COVID - 19) 2020-03-23 15:27:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV 2 (COVID ? 19) na terenie Gminy Wałcz 2020-03-26 11:19:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Wałcz oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV 2 (COVID - 19) 2020-03-23 15:20:48
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw ,siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Wałcz 2020-03-23 14:07:49
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 19 marca 2020. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-27 13:29:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia procedowania w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz. 2020-03-18 15:35:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-03-16 12:50:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie sprzedaży walca drogowego oraz równiarki drogowej 2020-03-11 12:34:01
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 10 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałczw 2020 roku składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 6 lutego 2020 roku. 2020-08-27 15:15:27
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r. 2020-08-27 13:35:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 t.j.) 2020-05-18 10:26:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-02-13 15:15:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-02-13 15:19:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-02-13 15:22:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-02-13 15:26:34
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 06 lutego 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w Urzędzie Gminy Wałcz 2020-08-27 15:05:17
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 6 lutego 2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ?Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 2020 roku?. 2020-02-06 14:35:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/ 2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz. 2020-02-06 14:31:40
dokument ZARZĄDZENIE nr 12/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 04.02.2020 r. w sprawie zmiany w regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wałcz z punktem odbioru w Kołatniku 1 2020-02-07 15:17:27
dokument Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 03.02.2020r. w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020. 2020-08-27 14:57:20
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-27 13:41:27
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-06-25 15:49:39
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 stycznia 2020 w sprawie ustalenia minimalnej wysokości czynszu dzierżawnego w procedurze przetargowej i bezprzetargowej dla nieruchomości rolnych i nierolnych 2020-01-21 11:24:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2020-01-30 08:29:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2020-01-21 11:03:09
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas I publicznych szkół podstawowych 2020-08-27 14:47:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2020-01-08 14:45:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz rokowań na 2020 rok dotyczących ?Sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości oraz sprzedaży mienia ruchomego, stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz?. 2020-01-08 14:49:09