Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XXI Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy Wałcz

 O B W I E S Z C Z E N I E !

Zawiadamia się, że w dniu  28 maja 2020 r. o godz. 12.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

    odbędzie się XXI SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze za rok 2019. 
 7. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wałcz za 2019 rok.
 10.  Informacja na temat sytuacji na rynku pracy.
 11. Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Wałcz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Wałcz.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2020-2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 5. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                               

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
 Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 21-05-2020 16:14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Witowska 21-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 21-05-2020 16:14:37