Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 59,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr 7/15, 259/1, 261 obręb 0082 Różewo, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie

Wałcz, dnia 21.10.2020 r.

GK.6220.30.7.2020.KS

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam strony

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 59,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr 7/15, 259/1, 261 obręb 0082 Różewo, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie, wszczętego z wniosku E&W Sp. z o.o. PROJEKT Sp. k., ul. Dworcowa 52/54, 88-100 Inowrocław oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie. 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 wyżej cyt. ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Wałczu (pokój nr 17).

Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

Ponieważ liczba stron niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Walcz oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz, sołectwa Różewo i Urzędu Gminy w Szydłowie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 01-12-2020 10:03:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 21-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 01-12-2020 10:03:54