Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 69 /2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2013roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych na 2014 rok dotyczących: ?Sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz?. 2014-03-21 08:56:15
dokument Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2014 rok oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2017 2013-11-26 12:49:43
dokument Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 05 sierpnia 2013r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz. 2013-10-23 10:22:08
dokument ZARZĄDZENIE nr 54/2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 24 września 2013 roku w sprawie konsultacji w zakresie Rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2013-09-30 10:02:06
dokument Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku 2013-09-19 14:56:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 35 / 2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek na mienie Gminy Wałcz 2013-06-20 14:08:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31 /2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2013 roku na sprzedaż autobusu marki MERCEDES BENZ 2013-06-20 14:08:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 29/2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2013-06-04 15:13:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2013-06-04 15:10:50
dokument Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 07.05.2013r. W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa dachów budynku nr 23 przy Szkole Podstawowej im. 4DP w Szwecji. 2013-05-31 15:39:02
dokument Zarządzenie nr 22/2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 03.04.2013r. W sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wałcz. 2013-04-25 14:46:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2013 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Wałcz 2013-04-19 15:00:04
dokument Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-03-22 11:09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 9 / 13 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz. 2013-02-18 14:28:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz w 2013 roku składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzenie Nr 9 /12 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 lutego 2013 roku. 2013-02-18 14:22:47
dokument Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2013-03-22 11:23:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3 /2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych na 2013 rok dotyczących : Sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz. 2013-01-22 10:15:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Wójta Gminy Wałcz z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2013-01-22 10:12:34