Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zrządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru sądu konkursowego 2022-05-30 09:51:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ Z DNIA 31.12.2021 r. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. 2021.1129 tj. ) 2022-01-25 11:45:28
dokument Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r. 2022-05-19 15:29:03
dokument Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r. 2022-05-19 15:33:27
dokument Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r. 2022-05-19 15:43:14
dokument Zarządzenie nr 95/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2022 dla pracowników Urzędu Gminy Wałcz. 2021-12-23 13:48:54
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań 2022-05-23 15:53:23
dokument Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i realizacji zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Wałcz 2022-02-14 11:22:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 09 listopada 2021 roku w sprawie sprzedaży autobusu marki BMC 2021-11-10 14:01:17
dokument Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 października 2021 roku w sprawie publikowania informacji 2022-05-23 15:55:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2021r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla organizacji i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 2021-10-29 15:32:14
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Projektu Rocznego Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 2021-10-27 23:15:42
dokument Zarządzenie nr 77/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 06 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wałcz" 2022-05-16 15:18:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-09-27 13:32:38
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 września 2021r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie w przypadku jego nieobecności. 2022-05-24 10:44:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2021 roku W sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. 2022-05-23 13:15:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2022-05-23 15:22:54
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r. 2021-08-26 13:50:35
dokument Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie publikowania informacji 2021-08-26 14:07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2022-05-23 15:25:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 58 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Wałcz 2022-05-16 15:32:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2021 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Wałcz i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu informatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". 2022-05-16 15:30:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 56/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Kancelarii Materiałów Niejawnych i powołania Kierownika Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Gminy Wałcz. 2022-05-16 15:24:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Wałcz. 2022-05-16 15:21:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Wałcz za 2020r. 2022-05-24 13:37:36
dokument Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25.06.2021r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2020/20201 2022-05-24 13:34:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Wałcz przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze 2022-05-24 08:02:21
dokument Zarządzenie 51/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 17.06.2021 roku w sprawie utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Wałcz przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze 2021-06-21 09:07:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wałcz za rok 2020 2021-05-31 12:04:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2022-05-23 15:30:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2022-05-23 15:34:18
dokument Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25.05.2021r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez nauczycieli na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego 2022-05-24 13:43:36
dokument Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25 maja 2021r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wałcz oraz tryb powołania i działania Komisji ds. przyznawania ww. dofinansowań. 2022-05-24 13:47:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2022-05-23 15:37:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-05-11 09:06:39
dokument Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie publikowania informacji 2022-05-23 15:57:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie Pani Annie Zasada-Wyrzykowskiej 2022-05-24 13:52:48
dokument Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2021-05-10 08:10:54
dokument Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Wałcz dni wolnych od pracy za święto przypadające w innym dniu niż niedziela w roku 2021 2021-04-16 13:05:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-05-10 14:14:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2021-03-07 22:47:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-03-02 10:32:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 1 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz w 2021 roku składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 3 lutego 2021 roku 2021-03-03 15:22:03
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wdrożenia w Straży Gminnej w Wałczu "Polityki ochrony danych osobowych". 2022-05-16 15:12:56
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23 lutego 2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 2021 roku". 2021-02-24 16:47:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-02-19 13:27:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-02-19 13:35:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-02-19 13:40:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-02-16 13:01:12
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w okresie od 9 do 10 lutego 2021r. w szkołach dla których organem prowadzący jest Gmina Wałcz 2022-05-24 13:40:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz 2021-02-05 15:38:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla organizacji i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 2021-02-07 23:41:15
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych 2022-05-24 13:09:40
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie w 2021r. 2022-05-24 13:16:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-02-07 23:45:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-02-07 23:48:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-02-07 23:51:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-02-07 23:53:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2021-02-07 23:57:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz rokowań na 2020 rok dotyczących "Sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości oraz sprzedaży mienia ruchomego, stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz". 2021-01-11 12:22:56