Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 6 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 61/27 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz.

Wałcz, dnia 22.02.2021 r.

GK.6220.37.8.2020.KS

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wałcz


            Działając zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 21 ust. 2 pkt. 8 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 6 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 61/27 obręb Kłębowiec, gmina Wałcz, wydane zostało w dniu 22.02.2021 r. postanowienie Wójta Gminy Wałcz o zawieszeniu postępowania w sprawie powyższego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 II piętro, pokój 17.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wałczu; http://bip.gminawalcz.pl oraz wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 8 i sołectwa Kłębowiec.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 23-02-2021 15:18:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 23-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 23-02-2021 15:21:45