Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

II Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 1/2 udziałów nieruchomości rolnych w obrębie 0017 Zdbice, Gmina Wałcz.

WYNIK z  PRZETARGU

 

 z II przetargu nieograniczonego na sprzedaż 1/2 udziałów nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 0017 Zdbice oznaczonych numerem ewidencyjnym 54/2 i 54/3 o powierzchni 0,1194 ha ( każda ) zapisanych w Księdze Wieczystej Nr  K01W/000006364/5 prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Wałczu. 

 

1. Przetarg przeprowadzono dnia 2021-04-09 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz. pok. Sala narad 

2. Przetarg przeprowadziła Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Wójta  Gminy Wałcz Nr 1/2021  z dnia 7.01.2021 r.

3. W przetargu uczestniczyło  1 oferentów.

4. Cena minimalna nieruchomości wynosiła 28.000,00 złotych a postąpienie 280,00 zł.

5. Wylicytowana cena końcowa  28.280,00 zł.  - udzielonych  postąpień - 1

6. Kandydatem na nabywcę udziałów nieruchomości nr 54/2 i 54/3 położonych w obrębie 0017 Zdbice jest :  Pan Andrzej J.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz

od dnia 2021-04-09 – do dnia 2021-04-19


WÓJT  GMINY  WAŁCZ

Ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 1/2 udziałów nieruchomości rolnych

 

1. 1/2 udziału działki nr 54/2 –   o powierzchni  0,1194 ha w tym : ( R VI – 0,1194 ha )
1/2 udziału działki nr 54/3 -   o powierzchni  0,1194 ha w tym : ( R VI – 0,1194 ha ) położone w obrębie 0017 Zdbice, Gmina Wałcz.
2.   KO1W/00006364/5  Dział III i IV Księgi Wieczystej bez wpisów
3. Cena udziałów działek – 28.000,00 złotych ( dwadzieścia osiem tysięcy )
4.Wysokość wadium wynosi 3.000,00 – trzy tysiące
5. Przetarg odbędzie się  9 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
7. Przeznaczenie w planie – tereny potencjalnych zlewni kanalizacji sanitarnej .
 
I przetarg odbył się 26 lutego 2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Udziały nieruchomości są wydzierżawione do dnia  31 - 12 -  2021 roku. 
 
I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu :  nie dotyczy
 
II. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2021 r.
Dowód wniesienia wadium podlega okazaniu w dniu przetargu przed przetargiem .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości, który stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej .
Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
 III. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
IV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 03-03-2021 16:00:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 02-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 09-04-2021 16:10:33