Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka o nr 301/3 w obrębie 0015 Szwecja, Gmina Wałcz.

WYNIK z  PRZETARGU

 

z przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w brębie 0015 Szwecja  oznaczonej numerem ewidencyjnym 301/3 o powierzchni 0,50 ha  zapisanych w Księdze Wieczystej Nr  K01W/000019628/8 prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Wałczu. 

 

1. Przetarg przeprowadzono dnia 2021-04-09 o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz. pok. Sala narad 

2. Przetarg przeprowadziła Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Wójta  Gminy Wałcz Nr 1/2021  z dnia 7.01.2021 r. 

3. W przetargu uczestniczyło  9 oferentów.     

4. Cena minimalna nieruchomości wynosiła 42.000,00 złotych a postąpienie 1.000,00 zł.

5. Wylicytowana cena końcowa  138.000,00 zł.  - udzielonych  postąpień - 74

6. Kandydatem na nabywcę nieruchomości nr 301/3 położoną w obrębie 0015 Szwecja jest : Pan Stanisław K.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz

od dnia 2021-04-09 – do dnia 2021-04-19


WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  rolnej niezabudowanej :

 

  1. działka o nr 301/3 o powierzchni  0,50 ha w tym : (  R V – 0,20 ha, R VI – 0,30 ha )  położona w obrębie 0015 Szwecja, Gmina Wałcz.
  2. KO1W/00019628/8 . Dział III i IV Księgi Wieczystej bez wpisów .
  3. Cena działki  42.000,00 złotych ( czterdziesci dwa tysiace ) 
  4. Wysokość wadium wynosi 5.000,00 ( pięć tysięcy )
  5. Przetarg odbędzie się 9 kwietnia 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, sala Narad
  6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej .
  7. Przeznaczenie w planie – tereny rolne .
  
Nieruchomość jest wydzierżawiona do 31 grudnia 2021 roku. 
 
I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : nie dotyczy . 
  
II. Wadium należy wpłacić na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2021 r. Dowód wniesienia wadium należy posiadać w dniu przetargu i okazać komisji przetargowej przed przetargiem . 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej  działki . Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości .
Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu w terminie do 3 dni .
 
 III. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
IV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
Zawarcie warunkowej umowy notarialnej następuje w terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 03-03-2021 16:05:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 02-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 09-04-2021 16:05:59