Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustny II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 - Dzikowo 16, Gmina Wałcz.

WYNIK z  PRZETARGU 

          

 z II  przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 (była świetlica wiejska),która znajduje się w budynku mieszkalno-użytkowym w Dzikowie 16. Położona na działce nr 87/1 o pow.1500m2   w udziale gruntu i nieruchomości wspólnej –506/1000. Do lokalu o pow.142,50m2 przynależy piwnica o pow.6,80 m2 oraz boks w budynku gospodarczym o pow.11,30m2  . Księga Wieczysta Nr  K01W/00016472/8 prowadzona przez  Sąd Rejonowy w Wałczu. 

 

1.Przetarg przeprowadzono  w sali narad dnia 2021-04-09 o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz. 

2. Przetarg przeprowadziła Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Wójta  Gminy Wałcz  Nr  1/2021  z dnia 7.01.2021 r  

3. W przetargu uczestniczyło  4  oferentów.     

4. Cena minimalna nieruchomości wynosiła 32.000,00 złotych ,a postąpienie 500,00 zł.

5. Wylicytowana cena końcowa  53.000,00 zł+ podatek Vat -12.190.00zł.  czyli łącznie; 65.190.00zł słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych

 - udzielonych  postąpień - 23

6. Kandydatką  na nabywcę nieruchomości lokalowej nr 3 (była świetlica wiejska), która znajduje się w budynku mieszkalno-użytkowym w Dzikowie nr 16  jest:  Pani Lyudomila S.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz

od dnia 2021-04-09 – do dnia 2021-04-19


WÓJT  GMINY  WAŁCZ

ogłasza ustny  II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

1. Nieruchomość lokalowa  nr 3 (była świetlica wiejska), która znajduje się w budynku mieszkalno-użytkowym w Dzikowie 16. Położona na działce nr 87/ 1 o pow.1500 m2  w  udziale gruntu i nieruchomości wspólnej – 506/1000. Do lokalu o pow.142,50m2  przynależy piwnica  o pow.6,80 m2 oraz boks w budynku gospodarczym o pow.11,30m2.  
2. Księga Wieczysta nr  KO1W/00016472/8 . Dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów.
3. Cena nieruchomości  – 32.000,00(trzydzieści dwa tysiące) złotych netto+ podatek VAT
4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
5. Przetarg odbędzie się   09 kwietnia 2021r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, sala narad.
6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
7. Przeznaczenie w planie – tereny potencjalnych zlewni kanalizacji sanitarnych.     

 

I przetarg odbył się w dniu 25.02.2021r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
I .Uzasadnienie wyboru formy przetargu:  nie dotyczy
II. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Wałcz - Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712  1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 06 kwietnia 2021r.
Dowód wniesienia wadium podlega okazaniu w dniu przetargu przed przetargiem.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości, który stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej .
Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 III. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
IV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.
Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 27 )

 

Wójt Gminy
Jan Matuszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 04-03-2021 13:42:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Niespodziana 04-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 09-04-2021 16:02:18