Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XXXII Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy
Wałcz 

 O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

odbędzie się XXXII SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja na temat sytuacji na rynku pracy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 25 marca 2021 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja Straży Gminnej z działalności kontrolno – prewencyjnej za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP na terenie gminy.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Wałcz za 2020 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wałcz za rok 2020.
 11. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wałcz na lata 2017-2031.  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  Gminy Wałcz na lata 2021- 2026. 
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic: Leśna, Podleśna i Spokojna w miejscowości Szwecja.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz wybudowania infrastruktury technicznej na terenie gminy Wałcz.  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2021-2024.
 21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 22.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 23.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

              
Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Witowska 22-04-2021 11:12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Witowska 22-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Witowska 22-04-2021 11:12:53