Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XLI/284/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-22 23:06:15
dokument UCHWAŁA NR XLI/279/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej 2022-01-22 23:10:49
dokument UCHWAŁA NR XLI/274/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej 2022-01-22 23:14:16
dokument UCHWAŁA NR XLI/273/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2022. 2022-01-22 23:15:32
dokument UCHWAŁA NR XL/271/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-22 23:17:04
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/270/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-23 00:14:25
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/267/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-01-23 00:12:34
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/266/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Wałcz. 2022-01-23 00:10:13
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/265/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej 2022-01-23 00:08:49
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-23 00:06:20
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2022-01-23 00:03:47
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Wałcz. 2022-01-23 00:02:41
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/258/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-23 00:00:17
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/256/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wałcz 2022-01-22 23:58:59
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/254/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej 2022-01-22 23:33:45
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/253/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-01-22 23:32:06
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/252/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowych dróg wewnętrznych położonych na terenie obrębu nr 0015 Szwecja 2022-01-22 23:30:24
dokument UCHWAŁA NR XXXV/249/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-22 23:29:05
dokument UCHWAŁA NR XXXV/247/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wałcz innym instrumentem płatniczym. 2022-01-22 23:24:37
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/239/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-22 23:22:06
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/235/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wałcz, w roku szkolnym 2021/2022 2022-01-22 23:20:32
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/230/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-02 09:36:50
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/228/2021 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-10 15:11:25
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/225/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wałcz" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadania tego tytułu 2021-06-02 09:31:11
dokument UCHWAŁA NR XXXII/223/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-02 09:29:14
dokument UCHWAŁA NR XXXII/220/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz wybudowania infrastruktury technicznej na terenie gminy Wałcz 2021-06-02 09:27:41
dokument UCHWAŁA NR XXXII/219/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulic: Leśna, Podleśna i Spokojna w miejscowości Szwecja 2021-06-02 09:21:00
dokument UCHWAŁA NR XXXII/218/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-02 09:19:46
dokument UCHWAŁA NR XXXII/217/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wałcz na lata 2021- 2026 2021-06-02 09:18:13
dokument Uchwała Nr XXXII/216/2021 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wałcz na lata 2017-2031 2021-05-11 09:12:40
dokument UCHWAŁA NR XXXI/215/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-02 09:17:08
dokument UCHWAŁA NR XXXI/213/2021 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2021-04-28 14:31:04
dokument UCHWAŁA NR XXXI/212/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałcz 2021-06-02 09:14:26
dokument UCHWAŁA NR XXXI/211/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłat czynszu najmu za lokal stanowiący własność Gminy Wałcz 2021-04-28 14:27:12
dokument UCHWAŁA NR XXXI/210/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowej linii w zakresie realizowania usług publicznego transportu zbiorowego na trasie Nakielno-Strączno 2021-04-28 14:19:37
dokument UCHWAŁA NR XXX/209/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-02 09:02:36
dokument UCHWAŁA NR XXX/204/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/197/2013 z dnia 28.05.2013r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wałcz 2021-06-02 09:01:15
dokument UCHWAŁA NR XXX/203/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2021 roku 2021-06-02 08:59:14
dokument UCHWAŁA NR XXIX/202/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-02 08:58:18
dokument UCHWAŁA NR XXIX/201/2021 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2021-06-02 08:57:00