Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XXXIII Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy
Wałcz

 O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 12.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

odbędzie się XXXIII SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2021 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
 8. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wałcz” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadania tego tytułu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej w Wałczu.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Gminy Wałcz  na lata 2016 – 2025”.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2021-2024.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 16.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 17.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
              
Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Witowska 20-05-2021 12:50:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Witowska 20-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Witowska 20-05-2021 12:50:55