Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LVI/389/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.W. na działalność Wójta Gminy Wałcz 2023-01-04 11:45:51
dokument UCHWAŁA NR LVI/388/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2023-01-24 15:40:04
dokument Uchwała Nr LVI/387/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wałcz na lata 2022-2025 2023-01-25 10:53:19
dokument UCHWAŁA NR LVI/386/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej 2023-01-24 15:38:49
dokument UCHWAŁA NR LVI/385/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2023-01-04 11:43:54
dokument UCHWAŁA NR LVI/384/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Wałcz 2023-01-04 11:41:13
dokument UCHWAŁA NR LVI/383/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 282/9 - 282/17 położonych w obrębie Kłębowiec w drodze przetargu nieograniczonego 2023-01-04 11:56:31
dokument UCHWAŁA NR LVI/382/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wałcz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim? w okresie programowania 2023-2027. 2023-01-04 11:36:10
dokument UCHWAŁA NR LVI/381/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 60/4 położonej w obrębie Lubno w drodze przetargu nieograniczonego 2023-01-04 11:51:10
dokument UCHWAŁA NR LVI/380/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023. 2023-01-24 15:33:15
dokument Uchwała Nr LVI/379/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2023 - 2026 2023-01-05 08:52:05
dokument UCHWAŁA NR LV/378/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie: dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Remont i modernizacja drogi powiatowej nr 2324Z na odcinku Kłębowiec - Rudnica w m. Kłębowiec na odcinku 400 mb" 2023-01-25 11:19:20
dokument UCHWAŁA NR LV/377/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2023-01-25 11:16:49
dokument UCHWAŁA NR LV/374/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych 2023-01-25 11:15:40
dokument UCHWAŁA NR LV/373/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 2023-01-25 11:14:32
dokument UCHWAŁA NR LV/372/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-12-02 14:06:58
dokument UCHWAŁA NR LIV/371/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego." 2022-11-02 15:30:21
dokument UCHWAŁA NR LIV/370/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-11-02 15:21:42
dokument UCHWAŁA NR LIV/369/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz ma lata 2022-2025 2022-11-02 15:47:43
dokument UCHWAŁA NR LIV/368/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyboru operatora i formy realizowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-11-02 15:27:53
dokument UCHWAŁA NR LIV/367/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu 2022-11-02 15:20:23
dokument UCHWAŁA NR LIV/366/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Gminy Wałcz do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do tego rejestru. 2022-11-02 15:19:05
dokument UCHWAŁA NR LIV/365/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 350 w miejscowości Nakielno w drodze bezprzetargowej 2022-11-02 15:39:18
dokument UCHWAŁA NR LIV/364/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 605/4 położonej w obrębie Szwecja w drodze przetargu nieograniczonego 2022-11-02 15:32:14
dokument UCHWAŁA NR LIII/363/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-10-04 14:05:13
dokument UCHWAŁA NR LIII/361/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej nr 90 w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata. 2022-10-04 14:01:54
dokument UCHWAŁA Nr LIII/360/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz. 2022-10-04 14:00:09
dokument UCHWAŁA Nr LIII/359/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/331/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wałcz, w roku szkolnym 2022/2023 2022-10-04 13:57:49
dokument UCHWAŁA Nr LIII/358/2022RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-10-04 13:50:22
dokument UCHWAŁA Nr LIII/357/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/14/94 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 kwietnia 1994r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości mienia komunalnego we wsi Różewo na ''Dom samotnej matki'' 2022-10-04 13:47:13
dokument UCHWAŁA NR LIII/356/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 60/3 położonej w obrębie 0112 Wałcz w drodze przetargu ograniczonego 2022-10-04 13:44:44
dokument UCHWAŁA NR LIII/355/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 28/7, 28/8, 28/9, 28/12 położonych w obrębie Głowaczewo w drodze przetargu nieograniczonego 2022-10-04 13:40:08
dokument UCHWAŁA NR LII/354/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie: dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2306z na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie w powiecie wałeckim" 2022-08-26 14:45:46
dokument UCHWAŁA NR LII/353/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-08-26 14:48:04
dokument STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY - UCHWAŁA NR LII/351/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie waloryzacji odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości ustalonego w ostatecznej decyzji Starosty Wałeckiego nr 139/2019 z dnia 9.10.2019 r. 2022-08-26 14:43:26
dokument UCHWAŁA NR LII/350/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu 2022-08-26 14:42:13
dokument UCHWAŁA NR LII/349/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie 2022-08-26 14:39:00
dokument UCHWAŁA NR LII/348/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-08-26 14:37:07
dokument UCHWAŁA NR LII/347/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 14/37 i 14/39 położonych w obrębie Lubno w drodze przetargu nieograniczonego 2022-08-26 14:31:43
dokument UCHWAŁA NR LII/346/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 68/1 położonej w obrębie Lubno w drodze przetargu nieograniczonego 2022-08-26 14:28:20
dokument UCHWAŁA NR LII/345/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 91/2 i 186/1 położonych w obrębie Górnica w drodze bezprzetargowej 2022-08-26 14:24:06
dokument UCHWAŁA NR LII/344/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz. 2022-08-26 14:51:31
dokument UCHWAŁA NR LII/343/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wałcz 2022-08-26 14:25:48
dokument UCHWAŁA NR L/341/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-07-01 15:32:59
dokument UCHWAŁA NR L/331/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wałcz, w roku szkolnym 2022/2023 2022-07-01 15:34:42
dokument UCHWAŁA NR L/330/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 2022-07-01 15:29:06
dokument UCHWAŁA NR L/329/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku 2022-07-01 15:30:42
dokument UCHWAŁA NR L/328/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wałcz wotum zaufania 2022-07-01 15:32:05
dokument UCHWAŁA NR XLIX/327/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-07-01 15:27:13
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/325/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-07-01 15:25:22
dokument UCHWAŁA NR XLVII/323/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-10 12:24:25
dokument UCHWAŁA NR XLVII/321/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2022-05-27 15:33:00
dokument UCHWAŁA NR XLVII/320/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania działki gruntu 2022-05-27 15:29:05
dokument UCHWAŁA NR XLVII/319/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany "Strategii Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2016 - 2028" 2022-05-27 15:25:25
dokument UCHWAŁA NR XLVII/318/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2022-05-27 15:21:28
dokument UCHWAŁA NR XLVI/316/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-18 11:28:44
dokument Uchwała nr XLVI/315/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2022-2025. 2022-05-18 11:44:23
dokument UCHWAŁA NR XLVI/314/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wałcz 2022-05-18 11:27:57
dokument UCHWAŁA NR XLV/308/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-18 11:26:14
dokument UCHWAŁA NR XLV/307/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wałcz 2022-05-18 11:25:22
dokument UCHWAŁA NR XLV/305/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wałcz. 2022-05-18 11:24:33
dokument UCHWAŁA NR XLIV/301/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-23 11:23:02
dokument UCHWAŁA NR XLIV/300/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu 2022-03-23 12:49:19
dokument UCHWAŁA NR XLIII/299/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wałcz 2022-03-23 11:35:43
dokument UCHWAŁA NR XLIII/298/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-23 11:30:34
dokument UCHWAŁA NR XLIII/296/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2022 roku. 2022-03-23 11:29:20
dokument Uchwała Nr XLIII/295/2022 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 luty 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2022-03-23 12:56:08
dokument UCHWAŁA NR XLIII/294/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wałcz na lata 2021-2025 2022-03-23 11:25:32
dokument UCHWAŁA NR XLII/293/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-23 11:46:58
dokument UCHWAŁA NR XLII/290/2022 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wałcz - UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA 2022-03-23 11:43:53