Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Wałcz z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2022 rok

Zarządzenie Nr 46/2022

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2022 rok

 

Na podstawie art.3O ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2021 r. poz.1372 ) oraz art.65 pkt 12 z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:
  • 1 Wyodrębnia się rachunek bankowy dochodów o numerze 90 1240 3712 1111 0010 2694 5261 w celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania COVID-19.
  • 2 Na rachunku, o którym mowa w § 1, gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.
  • 3 Ustala się plan finansowy na 2022 rok dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach zadania „Rosnąca odporność" - konkurs, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r.

 

 Wójt Gminy  Wałcz
Jan Matuszewski

        

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 46/2022

Wójta Gminy Wałcz

 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

 

 

Plan finansowy na 2022 rok
dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w zakresie „Rosnąca odporność"

 

  1. W zakresie przychodów:

Paragraf

Treść

Kwota planu

 

Przychody

500 000,00

905

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

500 000,00

 

  1. W zakresie wydatków

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota planu

851

 

 

Ochrona zdrowia

20 000,00

 

85195

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

480 000,00

 

92109

6050

Przebudowa Sali widowiskowej oraz budowa drogi pożarowej z punktem czerpania wody w m. Lubno

480 000,00

 

 

 

RAZEM

500 000,00

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 18-05-2022 11:55:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Łukasiewicz 11-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 18-05-2022 12:00:09