Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie LII Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy Wałcz

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zawiadamia się, że w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8

odbędzie się LII SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 23 czerwca 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 7 lipca 2022 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja na temat realizacji inwestycji na terenie gminy zaplanowanych na rok 2022.
 8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wałcz za I półrocze 2022 r.
 9. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wałcz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 91/2 i 186/1 położonych w obrębie Górnica w drodze bezprzetargowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości nr 68/1 położonej w obrębie Lubno w drodze przetargu nieograniczonego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości nr 14/37 i 14/39 położonych  w obrębie Lubno w drodze przetargu nieograniczonego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ „ Leśna Ustroń ” w Tucznie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie waloryzacji odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości ustalonego w ostatecznej decyzji Starosty Wałeckiego nr 139/2019 z dnia 9.10.2019 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2022-2025.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 23.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Witowska 16-08-2022 08:30:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Witowska 16-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Witowska 16-08-2022 08:30:20