Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie 102/2022 Wójta Gminy Wałcz z dnia 1 września 2022 roku w sprawie ustalenia wspólnego celu ekonomiczno-społecznego jednostek organizacyjnych

Zarządzenie 102/2022

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 1 września 2022 roku

w  sprawie ustalenia wspólnego celu ekonomiczno-społecznego jednostek organizacyjnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U.2022.559 j.t.) w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 j.t.) oraz w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 j.t.) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U.2021.2209), zarządza się, co następuje:
§1.
Tworzy się na terenie nieruchomości Referatu Wodnościekowego w Kołatniku punkt czasowego składowania materiału opałowego przeznaczonego dla podmiotów publicznych na sezon grzewczy 2022/2023 według następującego zestawienia i zgłoszonego zapotrzebowania:
1) SP Chwiram: 55 ton ekogroszku
2) SP Gostomia: 35 ton ekogroszku
3) SP Karsibór: 60 ton ekogroszku
4) SP Różewo: 35 ton ekogroszku
5) SP Strączno: 45 ton ekogroszku
6) Biblioteka w Lubnie: 31 ton ekogroszku
7) Świetlica Wiejska w Chwiramie: 4 tony ekogroszku
Łączna ilość ekogroszku według umowy (zapotrzebowanie): 265 ton.
§2.
  1. Materiał opałowy będzie wydawany do poszczególnych jednostek organizacyjnych sukcesywnie według zgłaszanego zapotrzebowania i do wyczerpania ustalonego dla każdej placówki limitu. Każdorazowe wydanie poświadczone zostanie odpowiednim dokumentem rozliczeniowym.
  2. Koordynatorem organizacyjnym całego procesu wyznacza się Inspektora ds. gospodarki materiałowej i technicznej jednostek oświatowych w Urzędzie Gminy Wałcz.
  3. Osobami do kontaktu i realizacji po stronie Referatu Wodnościekowego w Kołatniku wyznacza się p. Piotra Mrozewskiego i p. Piotra Mackiewicza.
  4. Osobami do kontaktu i realizacji po stronie jednostek organizacyjnych wyznacza się Dyrektora jednostki lub Sekretarza jednostki przy ewentualnym udziale konserwatora jednostki.
§3.
  1. Ustala się „wspólny plan oszczędnego działania w ramach dążenia do realizacji celu ekonomiczno-społecznego”, jakim jest ograniczenie zużycia materiału opałowego, w okresie jesienno-zimowym przypadającym na rok 2022/2023, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jej jednostki organizacyjne. Wspólny plan oszczędnego działania polega przede wszystkim na rozsądnym gospodarowaniu zgromadzonymi zasobami materiału opałowego, którego dostępność na rynku jest w znaczny sposób ograniczona.
  2. Zgromadzone zapasy materiału opałowego, winny zostać wykorzystane z maksymalna efektywnością, w możliwie jak najdłuższym okresie zapewniając dostawy niezbędnego ciepła, z uwzględnieniem ryzyka braku dostaw uzupełniających do czasu rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego.
  3. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia zasad redukcji zużycia energetycznego w danych jednostkach i bilansowania systemu energetycznego. W tym w szczególności zaleca się racjonalne zmniejszenie poboru i zużycia energii elektrycznej, nieprzegrzewanie pomieszczeń i obniżenie wysokości odczuwalnej temperatury w pomieszczeniach jednostek w dopuszczanych prawem granicach i przy zachowaniu zasad bhp oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób w nich przebywających (w tym zwłaszcza osób małoletnich), dostosowanie temperatury pomieszczeń do pory dnia i potrzeb osób przebywających (obniżanie temperatury w nocy i w czasie kiedy nikogo nie ma w pomieszczeniach), zadbanie o zmniejszenie ujścia ciepła z pomieszczeń nieszczelnościami oraz o zamykanie drzwi i okien przy włączonym ogrzewaniu (wietrzenie pomieszczeń przy wyłączonym ogrzewaniu), sprawdzenie i zadbanie by urządzenia grzewcze (grzejniki) nie były zasłonięte meblami lub zbędnymi osłonami, firankami lub kotarami, ewentualnie zamontowanie w miarę możliwości ekranów odbijających ciepło pomiędzy ścianą a grzejnikami dla zwiększenia efektywności ogrzewania.
§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Wodnościekowego w Kołatniku, Inspektorowi ds. gospodarki materiałowej i technicznej jednostek oświatowych w Urzędzie Gminy Wałcz, Dyrektorom poszczególnych jednostek organizacyjnych.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Wałcz
 Jan Matuszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 01-09-2022 13:56:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 01-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 01-09-2022 13:56:45