Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie LIII Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy Wałcz

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zawiadamia się, że w dniu 29 września 2022 r. o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8

 odbędzie się LIII SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 23 sierpnia 2022 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
 7. Informacja na temat gospodarki odpadami za I półrocze 2022 r.
 8. Informacja z działalności referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej za I półrocze 2022 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za I półrocze 2022 r.
 10. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 28/7, 28/8, 28/9, 28/12 położonych w obrębie Głowaczewo w drodze przetargu nieograniczonego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 60/3 położonej w obrębie 0112 Wałcz w drodze przetargu ograniczonego.   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/14/94 Rady Gminy w Wałczu  z dnia 27 kwietnia 1994 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości mienia komunalnego we wsi Różewo na „Dom samotnej matki”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/331/2022 Rady Gminy Wałcz  z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wałcz, w roku szkolnym 2022/2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej nr 90 w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2022-2025.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 22.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Witowska 22-09-2022 14:58:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Witowska 22-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Witowska 22-09-2022 14:58:53