Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz.

 

UCHWAŁA nr XXXI/177/2013

Rady Gminy Wałcz

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz .

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się opłatę za sprzedaż wody na terenie gminy Wałcz w wysokości – 3.03 za 1m3 + należny podatek VAT.

§ 2. Zatwierdza się opłatę za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz w wysokości – 4,85 za 1 m3 + należny podatek VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się podmiotom dostarczającym wodę i przyjmującym ścieki oraz Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy w Wałczu nr XVII/85/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie

zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2013r. do 31 marca 2014 r. i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wałczu oraz na tablicy ogłoszeń w

sołectwach.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Szałowiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-04-2013 20:57:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Brożek 26-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-04-2013 20:57:13