Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 125/2022 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 24.11.2022r.    w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 125/2022

WÓJTA GMINY WAŁCZ

  z dnia 24.11.2022r.   

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2  i 5  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 poz. 1762) postanawia się, co następuje:
§1. 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Natalii Rychlik  nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Różewie  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2. W skład Komisji wchodzą:                                                                                                                                                                                  
  • Joanna Mackiewicz – przewodniczący,
  • Agnieszka Wróbel – dyrektor szkoły,
  • Karolina Kozar  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • Stefania Olechnowicz - ekspert w zakresie pedagogiki, nauczania początkowego,  doradztwa zawodowego z elementami coachingu, pedagogiki specjalnej, zarządzania oświatą, tyflopedagogiki, socjoterapii i terapii pedagogicznej,
  • Ewa Bronowicka - ekspert w zakresie pedagogiki, nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, matematyki,
    zarządzania oświatą.
  1. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 02 grudnia 2022r., o godz. 14.00  w Urzędzie Gminy w Wałczu.                                    § 2. Ustalam wynagrodzenie dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej w kwocie 130,00 zł ( słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) dla każdego eksperta za udział w jednym posiedzeniu Komisji.
§3. Komisja pracuje w oparciu o Regulamin pracy komisji, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 24-11-2022 15:56:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Leśkiewicz 24-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 24-11-2022 15:56:33