Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

 

Uchwała Nr XXXI/ 182/2013

Rady Gminy Wałcz

z dnia 26 marca 2013r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

 

 

Na podstawie art.10 ust.2 oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz art.216 ust.2 pkt.5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r., Nr 157,poz.1240) Rada Gminy Wałcz uchwala ,co następuje:

 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Wałcz pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

§ 2. Pomoc finansowa , o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2013r. w wysokości 4.000,- zł, w tym:

- pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin 2.000,- zł,

- realizacja programu terapeutycznego dla ofiar przemocy i sprawców przemocy w rodzinie 1.000,- zł,

- pomoc prawna dla ofiar przemocy w rodzinie 1.000,- zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowe i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą Wałcz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Szałowiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 09-04-2013 08:48:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Siemko 26-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 09-04-2013 08:48:31