Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/ 2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu ruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu nieograniczonego . 2023-09-25 09:41:21
dokument Zarządzenie 74/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia wspólnego celu ekonomiczno-społecznego jednostek organizacyjnych oraz innych obiektów mienia komunalnego 2023-09-19 15:16:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wszczęcia rokowań o nabycie nieruchomości 2023-09-25 16:04:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. 2023-09-14 09:10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-09-14 15:00:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Wałcz, położonej w Dobinie nr 35/1 2023-09-08 11:02:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-09-08 10:55:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 75/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2023-09-01 13:05:29
dokument Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-08-09 07:40:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-07-21 15:41:10
dokument Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 07 lipca 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocowego 2023-07-31 15:55:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-07-07 15:34:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. 2023-07-06 14:36:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-07-05 13:16:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2023 roku. w sprawie zasad wynajmowania świetlic wiejskich w Dzikowie , Zdbicach, Górnicy, Gostomi, Nakielnie. 2023-07-24 15:33:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2023 roku. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 25/2023 z dnia 6 marca 2023 roku opłat za wynajem świetlic na terenie Gminy Wałcz z wyłączeniem : Dzikowa, Górnicy, Gostomi, Zdbic, Nakielna. 2023-07-24 15:31:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2023-06-27 13:43:24
dokument Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 22.06.2023r. w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2022/2023. 2023-06-22 15:40:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/ 2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2023-06-22 15:47:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wszczęcia rokowań o nabycie nieruchomości 2023-06-19 10:09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wszczęcia rokowań o nabycie nieruchomości w drodze zamiany 2023-06-19 10:12:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-06-16 14:42:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-06-15 11:45:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 46 /2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania z wody dostarczanej z gminnych sieci wodociągowych z wyjątkiem miejscowości: Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota 2023-06-02 13:15:47
dokument Zarządzenie Nr 45/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 maja 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocowego 2023-06-15 11:52:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-06-15 11:55:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2023 r. 2023-05-30 13:26:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym " "Granty PPGR" w Gminie Wałcz 2023-07-03 11:36:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-05-05 10:24:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 24 kwietnia 2023 roku W sprawie ustalenia stawki opłaty eksploatacyjnej dla jednej osoby przebywającej w lokalu interwencyjnym w Różewie nr 89A/6 2023-04-25 15:35:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2023-04-04 13:22:37
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2022 rok 2023-04-11 15:56:03
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 marca 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocowego 2023-04-07 09:52:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-04-06 11:55:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wałcz, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Wałcz za 2022 r. 2023-03-30 15:53:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 marca 2023 roku W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2023-03-31 15:45:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 13 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz w 2023 roku składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 lutego 2023 roku 2023-03-13 14:30:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2023-03-02 14:46:56
dokument Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie publikowania informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wałcz za IV kwartał 2022 roku 2023-02-28 15:58:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-03-02 13:56:30
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocowego 2023-03-08 15:23:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2023-03-08 15:34:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2023-03-17 15:15:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wałcz w 2023 roku 2023-02-21 15:18:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-02-15 16:03:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2023-02-09 15:00:38
dokument Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 09.02.2023r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2022/2023 2023-02-09 13:08:55
dokument Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 07 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Gminy Wałcz 2023-03-08 15:20:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-02-09 15:20:34
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 27.01.2023r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie w 2023r. 2023-02-06 10:10:11
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych 2023-02-06 10:14:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu i stawki eksploatacyjnej za pomieszczenia administracyjno - biurowe i stołówkę w Wałczu przy ulicy Dąbrowskiego 6 i Kołatniku. 2023-01-26 15:49:07
dokument Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku w dniu 24 listopada 2022 r. strażaka OSP Rudki Piotra Podolskiego 2023-02-06 09:11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2023-01-04 08:41:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2023-01-04 08:54:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany 2023-01-04 09:07:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Wójta Gminy Wałcz z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz rokowań na 2023 rok dotyczących ?Sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości oraz sprzedaży mienia ruchomego, stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz?. 2023-01-04 09:15:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. 2023-01-05 15:49:56