Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na stanowisko - MŁODSZY REFERENT ds.KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH.

 

WÓJT GMINY  WAŁCZ

 

ogłasza konkurs na stanowisko – MŁODSZY REFERENT ds.KSIĘGOWOŚCI  I ROZLICZEŃ OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

                                                         

1.      Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie

b)  pełna zdolność do czynności prawnych,oraz korzystania z pełni praw publicznych

c)    nienaganna opinia

d)  niekaralność sądowa za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

e)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

f)     wykształcenie wyższe   ekonomiczne

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)   dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych ( Excel , Word)

b) komunikatywność , kreatywność , sumienność

c)   doświadczenie zawodowe  związane z  pracą w księgowości

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a)   przyjmowanie deklaracji od mieszkańców, weryfikacja, wprowadzanie danych do programu komputerowego,

b) analityczne księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c)   sporządzanie wezwań do zapłaty,

d) sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,

e)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika oraz Wójta Gminy.

 

4.      Wymagane dokumenty:

a)  CV

b) list motywacyjny

c)  kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość

d) kserokopie świadectw pracy

e)  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

f)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

g)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazanie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe(lub przedłożenie kopii zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)  

h)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.                                                                                                      

 

5.      Termin i miejsce składania dokumentów:

          

3.   Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Młodszy Referent ds. księgowości i rozliczeń opłaty za wywóz nieczystości stałych”w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dabrowskiego 8, 78-600 Wałcz w  terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wałcz . Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Wałcz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 13-05-2013 08:37:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Światowa 13-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 13-05-2013 08:37:25