Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XXXVI Sesji Rady Gminy w Wałczu.

Rada Gminy Wałcz

  

O B W I E S Z C Z E N I E !

Zawiadamia się, że w dniu  27 czerwca 2013r. o godz. 13,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8 odbędzie się  XXXVI SESJA  RADY  GMINY  WAŁCZ.

 

 

 Proponowany porządek obrad:

1.Sprawy organizacyjne:

   a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

   b) przyjęcie porządku obrad,

   c) przyjęcie  protokołu  z ostatniej sesji .

2.Wnioski i zapytania radnych.

3.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za rok 2012 –podjęcie uchwały.              

4.Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu  wykonania budżetu.

5.Informacja na temat przebiegu inwestycji rozpoczętych w 2013 roku.

6.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

7.Sprawozdanie z działalności komisji stałych za I półrocze 2013r.

8.Głosowanie nad uchwałami:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,   

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2013-2016,

3)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych  w Kołatniku,

4) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wałcz,

5) w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Płytnica o uznanie lasów  za ochronne położonych na terenie gminy Wałcz i będących w zarządzie Nadleśnictwa Płytnica,

6) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7)  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wałcz do występowania przed sądami administracyjnymi,

8) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wałcz  związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Nakielno,

9) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wałcz związanego z budową   sieci wodociągowej spinającej istniejące wodociągi Omulno-Karsibór,

10)  w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wałcz związanego z budową  zbiornika retencyjnego oraz modernizacją hydroforni w Gostomi,

11)  w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania Komendanta Straży Gminnej, 

12) w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wałcz.

 

9.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych .

10. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                            

Przewodniczący  Rady Gminy  Wałcz  

Jan Kurowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 20-06-2013 11:44:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Brożek 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 20-06-2013 11:44:07