Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA nr III/ 9 /2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy w Wałczu na I półrocze 2015 r. 2015-02-05 13:41:58
dokument UCHWAŁA nr III/8/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ł.B na działania Komendanta Straży Gminnej. 2015-02-05 13:36:14
dokument UCHWAŁA NR III/7/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 2015-02-05 13:16:53
dokument UCHWAŁA NR III/6/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2015-01-12 12:29:41
dokument UCHWAŁA NR III/5/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2015-2018. 2015-01-12 12:27:12
dokument UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015. 2015-01-12 12:24:21
dokument UCHWAŁA nr I/3/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy w Wałczu. 2014-12-15 12:43:53
dokument UCHWAŁA nr I/2/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wałcz . 2015-02-05 14:07:52
dokument UCHWAŁA nr I/1/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wałcz . 2015-02-05 13:53:54
dokument UCHWAŁA NR LV/331/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 20 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata 2015-02-05 13:29:22
dokument UCHWAŁA NR LV/330/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 20 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata. 2015-02-05 13:49:39
dokument UCHWAŁA NR LV/329/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 20 października 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wałcz na lata 2014-2020. 2015-02-04 15:22:25
dokument Uchwała nr LV/328/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 20 października 2014r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 2015-02-05 13:05:01
dokument UCHWAŁA NR LV/327/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 20 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata. 2015-02-05 13:25:59
dokument UCHWAŁA NR LV/326/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 20 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. 2015-01-12 12:04:34
dokument UCHWAŁA NR LV/325/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2015-01-12 12:02:38
dokument UCHWAŁA NR LV/324/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 20 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-01-12 12:01:03
dokument UCHWAŁA NR LV/323/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2015-01-12 12:14:40
dokument UCHWAŁA NR LIV/316/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowych dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Ostrowiec. 2014-10-06 11:36:30
dokument UCHWAŁA NR LIV/315/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Wałcz oraz granic ich obwodów 2014-10-06 11:35:34
dokument UCHWAŁA NR LIV/314/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2014-10-06 11:33:53
dokument UCHWAŁA NR LIV/313/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-10-06 11:32:33
dokument UCHWŁA nr LIII/312/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej. 2014-10-06 12:25:08
dokument UCHWAŁA nr LIII/311/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 2014-10-06 12:23:19
dokument UCHWAŁA NR LIII/310/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia mienia po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Dębołęce. 2014-10-06 12:20:57
dokument UCHWAŁA NR LIII/309/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości. 2014-10-06 12:18:04
dokument UCHWAŁA NR LIII/308/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych w drodze bezprzetargowej 2014-10-06 12:12:20
dokument UCHWAŁA NR LIII/307/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych w drodze bezprzetargowej 2014-10-06 12:11:07
dokument UCHWAŁA NR LIII/306/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata. 2014-10-06 12:09:07
dokument UCHWAŁA NR LIII/305/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych w drodze bezprzetargowej 2014-10-06 12:06:57
dokument UCHWAŁA NR LIII/304/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata, 2014-10-06 12:04:24
dokument UCHWAŁA NR LIII/303/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uzgodnienia zweryfikowanego projektu aglomeracji Wałcz. 2014-09-03 11:57:15
dokument UCHWAŁA NR LIII/302/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałcz. 2014-09-03 11:56:10
dokument UCHWAŁA NR LIII/301/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Wałcz o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Wałcz i będących w zarządzie Nadleśnictwa Wałcz. 2014-09-03 11:54:34
dokument Uchwała Nr LIII/300/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych na drodze powiatowej nr 2324z w miejscowości Kłębowiec. 2014-09-12 09:26:14
dokument Uchwała Nr LIII/299/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych na drodze powiatowej nr 2314z w miejscowości Nakielno. 2014-09-12 09:30:13
dokument UCHWAŁA NR LIII/298/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-09-03 11:52:28
dokument UCHWAŁA NR LII/297/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-08-29 13:30:02
dokument Uchwała Nr LII/296/2014 Rady Gminy w Wałczu z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciechowice 2014-08-29 13:27:43
dokument UCHWAŁA nr LI/295/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/ 252 /13 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 2014. 2014-08-29 10:43:10
dokument UCHWAŁA NR LI/294/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej 2014-09-03 12:09:19
dokument UCHWAŁA NR LI/293/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wałcz przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 2014-09-03 12:03:21
dokument UCHWAŁA NR LI/292/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 czerwca 2014r w sprawie przyjęcia Rządowego Programu ?Karta Dużej Rodziny? wspierającego rodziny wielodzietne. 2014-08-29 13:43:13
dokument UCHWAŁA NR LI/291/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej . 2014-08-29 13:46:04
dokument UCHWAŁA NR LI/290/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-09-03 12:04:19
dokument Uchwała Nr LI/289/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. 2014-08-29 13:22:42
dokument UCHWAŁA NR LI/288/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku. 2014-09-03 12:07:52
dokument UCHWAŁA NR L/287/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej. 2014-06-20 15:28:05
dokument UCHWAŁA NR L/286/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmuj lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata. 2014-06-23 09:41:46
dokument UCHWAŁA NR L/285/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/214/09 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2009r w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Wałcz 2014-06-20 15:26:55
dokument UCHWAŁA NR L/284/2014 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Wałcz w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2014-06-20 15:25:54
dokument UCHWAŁA NR L/283/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-06-20 15:24:42
dokument UCHWAŁA NR XLIX/282/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych w drodze bezprzetargowej. 2014-06-18 14:50:40
dokument UCHWAŁA nr XLIX/ 281/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz . 2014-06-18 14:47:36
dokument Uchwała Nr XLIX/280/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2014-06-18 14:54:01
dokument Uchwała Nr XLVIII/279/2014 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. 2014-06-23 12:00:50
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/278/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata. 2014-06-23 09:25:25
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/277/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr 1/48 oraz 28/3 położonych w miejscowości Zdbice. 2014-06-23 09:21:26
dokument Uchwałą Nr XLVIII/276/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce. 2014-06-23 09:19:34
dokument UCHWAŁA NR XLVII/275/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Gminy Wałcz, który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. 2014-06-23 09:34:55
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/274/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-06-17 08:46:17
dokument UCHWAŁA NR XLVII/273/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2014-03-13 11:19:55
dokument UCHWAŁA NR XLVII /272/ 2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 2014-03-13 11:18:42
dokument UCHWAŁA NR XLVI/271/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/109/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na stałe obwody głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-03-05 14:43:17
dokument UCHWAŁA NR XLVI/270/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/108/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2014-03-05 14:40:48
dokument UCHWAŁA NR XLVI/269/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 2014-03-05 14:37:02
dokument UCHWAŁA NR XLVI/268/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej. 2014-03-05 14:35:51
dokument UCHWAŁA NR XLVI/267/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Dobino w gminie Wałcz. 2014-03-05 14:32:28
dokument UCHWAŁA NR XLVI/266/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/245/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dębołęce. 2014-03-05 14:28:33
dokument UCHWAŁA NR XLVI/265/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2014 roku. 2014-06-17 08:38:13
dokument UCHWAŁA NR XLVI/264/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 2014-03-05 14:20:25
dokument UCHWAŁA NR XLV/263/2014 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości. 2014-03-05 14:10:22
dokument UCHWAŁA NR XLV/262/2014 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Dobino. 2014-03-05 14:07:31