Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE O CENĘ: Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości Strączno

Wałcz, dnia 06.08.2014r.

 

 

ZAWIADOMEINIE

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę nr GK.ZP.271.1.20.2014 zgodnie z regulaminem udzielania przez Gminę Wałcz i jednostki organizacyjne zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest :

Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości Strączno


 

Uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający działając na podstawie § 8 pkt. 1 regulaminu udzielania przez Gminę Wałcz i jednostki organizacyjne zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy nr 15/2014 z dnia 05.05.2014 postanawia

 

unieważnić postępowanie.

 

Znak sprawy: GK.ZP.271.1.20.2014                                                                                                                                                                       Wałcz, dnia 09.07.2014r.

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości Strączno – dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 dokumentacja projektowa

  2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy

  3. Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru

  4. Miejsce i termin złożenia oferty: 17.07.2014r. do godziny: 9.00

  5. Termin otwarcia ofert: 17.07.2014r. Godzin. 9.30

  6. Warunki płatności: po wykonaniu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury

  7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: p. Hanna Szynkaruk-Szpynda tel. 67 258 02 41 wew. 29 e-mail: hania@walcz.ug.gov.pl

  8. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. Nie dopuszcza się wersji elektronicznej. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, oferty należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie z opisem: oferta na Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości Strączno.

UWAGA: Należy skosztorysować krawężniki betonowe, w przedmiarze w poz. 10.2 błędniezapisano krawężniki kamienne

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zapytanie o cenę.pdf (PDF, 473KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-09 13:14:56 473KB 105 razy
2 zapytanie o cenę - ogłoszenie.doc (DOC, 18KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-09 13:15:41 18KB 113 razy
3 dokumetacja projektowa.zip (ZIP, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-07-09 13:16:10 1.9MB 100 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Szynkaruk 09-07-2014 13:14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Szynkaruk 09-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Hanna Szynkaruk 06-08-2014 13:56:14