Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przebudowa drogi gminnej w Nakielnie (aleja lipowa) Hanna Szynkaruk 2018-06-20 12:38:50 dodanie dokumentu
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej: działka o nr 163 położona w obrębie 0087 Dzikowo, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-06-20 10:14:57 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Kolnie, gm. Wałcz Hanna Szynkaruk 2018-06-19 14:20:27 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości GLINKI, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-06-19 12:12:20 dodanie dokumentu
Wodociąg Przybkowo - PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:57:22 usunięcie dokument
Wodociąg Ostrowiec - PRZERWA W DOSTAWIE WODY Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:57:18 usunięcie dokument
Przydomowe oczyszczalnie ścieków Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:56:51 edycja dokumentu
Warunki techniczne przyłączenia do sieci Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:53:41 edycja dokumentu
Warunki techniczne przyłączenia do sieci Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:53:25 edycja dokumentu
Warunki techniczne przyłączenia do sieci Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:52:32 usunięcie załacznika
Warunki techniczne przyłączenia do sieci Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:52:26 usunięcie załacznika
Warunki techniczne przyłączenia do sieci Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:52:22 usunięcie załacznika
Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:52:07 edycja dokumentu
Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:51:34 edycja dokumentu
Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:51:05 edycja dokumentu
Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:50:50 edycja dokumentu
Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:49:53 usunięcie załacznika
Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:49:49 usunięcie załacznika
Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-18 11:49:45 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości CZAPLA, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-06-15 15:00:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości DZIKOWO, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-06-15 14:59:33 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, działka nr 37/2 w miejscowości Kłosowo, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2018-06-14 15:16:39 edycja dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, działka nr 37/2 w miejscowości Kłosowo, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2018-06-14 15:15:59 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do najmu w miejscowości Różewo. Rafał Falkowski 2018-06-14 15:04:50 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Kierownictwa jednostek Organizacyjnych za 2017 rok Rafał Falkowski 2018-06-12 14:59:58 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Kierownictwa jednostek Organizacyjnych za 2017 rok Rafał Falkowski 2018-06-12 14:59:31 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu za rok 2017 Rafał Falkowski 2018-06-12 14:51:04 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu za rok 2017 Rafał Falkowski 2018-06-12 14:49:12 edycja dokumentu
Protokół z XLVI sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r. Rafał Falkowski 2018-06-11 14:42:29 dodanie dokumentu
Wodociąg Ostrowiec - PRZERWA W DOSTAWIE WODY Magdalena Pawlewicz - Pęgiel 2018-06-11 13:30:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 50 w obrębie geodezyjnym Przybkowo, gmina Wałcz Grzegorz Fryc 2018-06-11 12:36:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 147/9 w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-06-11 12:35:34 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu. Rafał Falkowski 2018-06-08 14:40:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Rafał Falkowski 2018-06-08 14:39:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie ( rozbiórce istniejącego i budowie nowego ) przepustu na rowie melioracyjnym, usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w km 8+218 k/m Gostomia w obrębie geodezyjnym Gostomia, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-06-08 13:29:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-06-08 13:16:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z głębinowym ujęciem wód podziemnych w obrębie geodezyjnym Czechyń, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-06-08 12:46:08 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2018-06-07 15:28:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Przybkowo. Rafał Falkowski 2018-06-07 15:03:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Przybkowo. Rafał Falkowski 2018-06-07 15:03:24 usunięcie załacznika