Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w obrębie 0015 SZWECJA, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2019-04-26 11:33:15 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w obrębie 0015 SZWECJA, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2019-04-26 11:32:25 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-04-26 09:15:36 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-04-26 09:15:21 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-04-26 09:14:54 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-04-26 09:14:06 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-04-26 09:13:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodnipomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kabloej linii elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie geodezyjnym:Wałcz 112, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2019-04-24 12:59:36 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 23.04.2019 Rafał Falkowski 2019-04-23 13:24:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie kontunuowania postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej opertora P4 "Play" w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz Grzegorz Fryc 2019-04-23 12:11:08 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy wiejskiej Wałcz w okresie V-XII 2019 r. Rafał Falkowski 2019-04-19 13:11:36 dodanie dokumentu
Ssprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018. Rafał Falkowski 2019-04-19 13:06:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie VII Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023 Rafał Falkowski 2019-04-19 13:01:57 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego: Fitness Sport - Misja Kobieta -zwiększenie aktywności fizycznej kobiet Rafał Falkowski 2019-04-19 12:00:20 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego: Fitness Sport - Misja Kobieta -zwiększenie aktywności fizycznej kobiet Rafał Falkowski 2019-04-19 11:59:40 edycja dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego: Fitness Sport - Misja Kobieta -zwiększenie aktywności fizycznej kobiet Rafał Falkowski 2019-04-19 11:59:10 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany. Rafał Falkowski 2019-04-19 10:14:08 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Lubno 25 /3 Rafał Falkowski 2019-04-19 10:09:57 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych nr 280, 301 i 305 w miejscowości Nakielno Adam Dyksik 2019-04-18 08:22:41 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-04-17 11:21:30 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-04-17 11:21:00 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-04-17 11:20:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych oraz ewidencji mienia komunalnego Rafał Falkowski 2019-04-16 15:25:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń inwestycji Rafał Falkowski 2019-04-16 15:23:12 dodanie dokumentu
Dyżury Urzędnika Wyborczego - zgłaszanie kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych Rafał Falkowski 2019-04-16 12:32:52 edycja dokumentu
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Rafał Falkowski 2019-04-12 15:36:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Rafał Falkowski 2019-04-12 14:52:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Rafał Falkowski 2019-04-12 14:51:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 2/2019 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 03.01. 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wałcz z punktem odbioru w Kołatniku 1 Rafał Falkowski 2019-04-12 14:43:58 dodanie dokumentu
Dyżury Urzędnika Wyborczego - zgłaszanie kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych Rafał Falkowski 2019-04-11 13:03:32 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-04-11 12:41:21 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-04-11 12:40:41 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2019-04-11 12:39:19 edycja dokumentu
Dyżury Urzędnika Wyborczego - zgłaszanie kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych Rafał Falkowski 2019-04-11 12:38:25 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU - zgłoszenie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Rafał Falkowski 2019-04-10 15:02:35 dodanie dokumentu
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Rafał Falkowski 2019-04-10 14:59:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2019-04-09 14:36:24 dodanie dokumentu
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Golcach Adam Dyksik 2019-04-05 14:43:52 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kłębowiec, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Rafał Falkowski 2019-04-05 13:10:10 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kłębowiec, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Rafał Falkowski 2019-04-05 13:08:45 edycja dokumentu