Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie dokumentacji robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Golce - działka 290/5 Hanna Szynkaruk 2018-05-21 15:08:52 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Golce - działka 290/5 Hanna Szynkaruk 2018-05-21 15:08:35 dodanie dokumentu
Koło Łowieckie nr 11 Sokół Kamila Stanisławska 2018-05-21 08:27:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie XLVII Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2014 - 2018 Rafał Falkowski 2018-05-17 15:49:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Chwiram III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działek o nr ew.: 271 i 26/4 obręb 0084 w rejonie miejscowości Chwiram. Kamila Stanisławska 2018-05-17 08:06:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Chwiram III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działek o nr ew.: 271 i 26/4 obręb 0084 w rejonie miejscowości Chwiram. Kamila Stanisławska 2018-05-17 08:05:53 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Nakielno. Rafał Falkowski 2018-05-16 14:54:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w w miejscowości Szwecja Rafał Falkowski 2018-05-16 14:50:12 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w w miejscowości Kłosowo. Rafał Falkowski 2018-05-16 14:47:05 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do do zbycia w drodze bezprzetargowej w w miejscowości Kłosowo. Rafał Falkowski 2018-05-16 14:45:06 dodanie dokumentu
Protokół z XLIV sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 27 marca 2018 r. Rafał Falkowski 2018-05-15 15:29:23 edycja dokumentu
Protokół z XLV sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 11 kwietnia 2018 r. Rafał Falkowski 2018-05-15 15:28:47 dodanie dokumentu
Protokół z XLIV sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 27 marca 2018 r. Rafał Falkowski 2018-05-15 15:27:45 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego: "Promocja Piłki Nożnej poprzez udział w rozgrywkach KOZPN zespołu JUNIOR STARSZY" Rafał Falkowski 2018-05-15 14:17:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie, przebudowie Szkoły Podstawowej w obrębie geodezyjnym Strączno, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-05-15 14:15:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania postanowienia o odsiąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Chwiram III o mocy wytwórczej do 1 MW na części działek o nr ew.: 271 i 26/4 obręb 0084 w rejonie miejscowości Chwiram. Kamila Stanisławska 2018-05-15 13:44:37 dodanie dokumentu
Konkurs profilaktyczny na wykonanie pracy plastycznej - plakatu profilaktycznego, o tematyce: ,,Aktywne i bezpieczne wakacje bez używek" Rafał Falkowski 2018-05-11 15:22:01 edycja dokumentu
Konkurs profilaktyczny na wykonanie pracy plastycznej - plakatu profilaktycznego, o tematyce: ,,Aktywne i bezpieczne wakacje bez używek" Rafał Falkowski 2018-05-11 15:21:47 edycja dokumentu
Konkurs profilaktyczny na wykonanie pracy plastycznej - plakatu profilaktycznego, o tematyce: ,,Aktywne i bezpieczne wakacje bez używek" Rafał Falkowski 2018-05-11 15:18:34 dodanie dokumentu
Ssprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017. Rafał Falkowski 2018-05-11 11:44:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVI/292/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Rafał Falkowski 2018-05-11 11:40:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 50 w obrębie geodezyjnym Przybkowo, gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-05-11 08:06:21 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 10.05.2018 Rafał Falkowski 2018-05-10 16:06:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 48/2018 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Rafał Falkowski 2018-05-10 15:52:36 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Lubnie ? przy sklepie Hanna Szynkaruk 2018-05-10 15:14:03 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Lubnie ? działka nr 14/6 Hanna Szynkaruk 2018-05-10 15:13:07 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Lubnie ? działka nr 14/6 Hanna Szynkaruk 2018-05-10 15:12:28 usunięcie dokument
Przebudowa drogi gminnej w Lubnie ? działka nr 14/6 Hanna Szynkaruk 2018-05-10 15:12:00 usunięcie dokument
Przebudowa drogi gminnej w Lubnie ? działka nr 14/6 Hanna Szynkaruk 2018-05-10 15:11:30 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strączno Hanna Szynkaruk 2018-05-10 13:45:35 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Nakielno. Rafał Falkowski 2018-05-09 14:56:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wglądu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegp wschodniej części wsi Szwecja , gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-05-09 09:57:59 dodanie dokumentu
Świadczenia rodzinne: Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu Rafał Falkowski 2018-05-08 13:41:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 244/2 w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-05-08 11:01:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie, przebudowie Szkoły Podstawowej w obrębie geodezyjnym Witankowo, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-05-07 09:52:18 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego: Wyjazd na mistrzostwa Polski Taekwon-do ITF Rafał Falkowski 2018-04-29 15:45:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie geodezyjnymi Ostrowiec, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-04-27 09:58:15 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy wiejskiej Wałcz w okresie V-XII 2018 r. Rafał Falkowski 2018-04-26 13:45:19 edycja dokumentu
Samodzielne Stanowiska Rafał Falkowski 2018-04-26 09:41:31 edycja dokumentu
Samodzielne Stanowiska Rafał Falkowski 2018-04-26 09:36:31 edycja dokumentu