Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Czechyń, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-08-16 15:24:18 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych - wzory dokumentów Rafał Falkowski 2018-08-15 17:10:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie dróg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od m. Różewo do drogi woj. 179 i drogi nr 2332Z na odcinku od drogi woj. 178 do końca m. Różewo oraz remont drogi nr 2330Z na odcinku Przybkowo ? Różewo i przebudowa od DW 179 do skrzyżowania z drogą gminną na Popowo Kamila Stanisławska 2018-08-14 14:51:24 dodanie dokumentu
Koło Łowieckie nr 11 Sokół Kamila Stanisławska 2018-08-14 10:42:54 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Szwecja (Dz. nr 605/3) Rafał Falkowski 2018-08-09 22:34:56 dodanie dokumentu
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej nr 605/3 w miejscowości Szwecja Hanna Szynkaruk 2018-08-09 14:42:56 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wałcz zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu Gostomia co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie niżej wymienionej działki: działka o nr 85/4 w obrębie 0085 Gostomia, Gmina Wałcz, Rafał Falkowski 2018-08-06 13:10:03 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wałcz zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie niżej wymienionej działki: nr 10/2 w obrębie 0087 Dzikowo, Gmina Wałcz, Rafał Falkowski 2018-08-06 13:07:24 dodanie dokumentu
Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2018/2019 Hanna Szynkaruk 2018-08-03 14:42:25 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka o nr 221/3 w obrębie 0015 Szwecja, Gmina Wałcz, Rafał Falkowski 2018-08-01 15:14:33 dodanie dokumentu
II Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka o nr 221/4 w obrębie 0015 Szwecja, Gmina Wałcz, Rafał Falkowski 2018-08-01 15:10:38 dodanie dokumentu
II Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej: działka o nr 163 w obrębie 0087 Dzikowo , Gmina Wałcz, Rafał Falkowski 2018-08-01 15:08:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 244/2 w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-07-30 14:20:34 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych - wzory dokumentów Rafał Falkowski 2018-07-30 12:37:02 edycja dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych - wzory dokumentów Rafał Falkowski 2018-07-30 12:36:06 edycja dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych - wzory dokumentów (nieaktualne 4) Rafał Falkowski 2018-07-30 12:34:48 edycja dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych - wzory dokumentów (nieaktualne 4) Rafał Falkowski 2018-07-30 12:34:45 usunięcie załacznika
Odbiór odpadów komunalnych - wzory dokumentów (nieaktualne 4) Rafał Falkowski 2018-07-30 12:34:42 usunięcie załacznika
Odbiór odpadów komunalnych - wzory dokumentów (nieaktualne 4) Rafał Falkowski 2018-07-30 12:34:20 edycja dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych - wzory dokumentów Rafał Falkowski 2018-07-30 12:34:03 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Falkowski 2018-07-30 11:55:16 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości CZAPLA, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-07-26 11:36:41 dodanie dokumentu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: działka o nr 479/86 w obrębie 0057 Golce, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2018-07-26 10:29:52 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnych: działka nr 159/4 położona w obrębie 0026 Lubno , Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2018-07-26 10:18:34 dodanie dokumentu
Przetarg ustny ograniczony dla rolników Gminy Wałcz prowadzących gospodarstwo rodzinne na sprzedaż nieruchomości rolnych : działka nr 159/5 położona w obrębie 0026 Lubno, Gmina Wałcz. Rafał Falkowski 2018-07-26 10:12:38 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Kołatniku przy blokach Hanna Szynkaruk 2018-07-25 10:27:05 usunięcie załacznika
Przebudowa drogi gminnej w Kołatniku przy blokach Hanna Szynkaruk 2018-07-25 10:25:59 dodanie dokumentu
Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2018-07-24 13:52:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 23.07.2018 roku w sprawie określenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2018-07-24 13:49:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-07-24 11:52:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie Remizy Strażackiej w obrębie geodezyjnym Szwecja, Gmina Wałcz. Grzegorz Fryc 2018-07-24 11:49:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 59/2018 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2018-07-24 11:21:58 dodanie dokumentu
Referat Finansowy Rafał Falkowski 2018-07-24 09:22:43 edycja dokumentu
Samodzielne Stanowiska Rafał Falkowski 2018-07-24 09:21:08 edycja dokumentu
Referat Straży Gminnej Rafał Falkowski 2018-07-24 09:19:28 edycja dokumentu
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Rafał Falkowski 2018-07-24 09:19:05 edycja dokumentu
Referat Gospodarki Wodno Ściekowej - Kołatnik Rafał Falkowski 2018-07-24 09:18:29 edycja dokumentu
Referat Finansowy Rafał Falkowski 2018-07-24 09:17:49 edycja dokumentu
Kierownictwo Urzędu Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2018-07-24 09:16:56 edycja dokumentu
Koło Łowieckie nr 11 Sokół Kamila Stanisławska 2018-07-19 14:36:21 dodanie dokumentu