Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawek na rowie odwadniającym w leśnictwie Bukowa Góra. Odtworzenie stawu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" Kamila Stanisławska 2018-10-19 13:30:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na obiekt łukowy z przebudową korony drogi leśnej nad przepustem oraz budowie zastawek na rowie odwadniającym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" Kamila Stanisławska 2018-10-19 13:30:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawek na rowach odwadniających w leśnictwie Struga oraz budowie zastawki na grobli w leśnictwie Głowaczewo na zadania 08-20-1.2-04 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" Kamila Stanisławska 2018-10-19 13:29:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawek na rowach odwadniających w leśnictwie Struga oraz budowie zastawki na grobli w leśnictwie Głowaczewo na zadania 08-20-1.2-04 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" Kamila Stanisławska 2018-10-19 13:28:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu na obiekt łukowy z przebudową korony drogi leśnej nad przepustem oraz budowie zastawek na rowie odwadniającym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" Kamila Stanisławska 2018-10-19 13:18:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zastawek na rowie odwadniającym w leśnictwie Bukowa Góra. Odtworzenie stawu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach" Kamila Stanisławska 2018-10-19 13:16:22 dodanie dokumentu
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki letniskowej nr 280 w miejscowości Nakielno. Rafał Falkowski 2018-10-18 15:29:08 dodanie dokumentu
DOWOZY MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.- WYBORY SAMORZĄDOWE Rafał Falkowski 2018-10-18 14:34:25 edycja dokumentu
DOWOZY MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.- WYBORY SAMORZĄDOWE Rafał Falkowski 2018-10-18 13:37:13 edycja dokumentu
DOWOZY MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.- WYBORY SAMORZĄDOWE Rafał Falkowski 2018-10-18 13:31:59 edycja dokumentu
DOWOZY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ ORAZ W PODESZŁYM WIEKU 80+ MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018R.- WYBORY SAMORZĄDOWE Rafał Falkowski 2018-10-18 12:18:32 dodanie dokumentu
DOWOZY MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.- WYBORY SAMORZĄDOWE Rafał Falkowski 2018-10-18 12:14:49 edycja dokumentu
DOWOZY MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.- WYBORY SAMORZĄDOWE Rafał Falkowski 2018-10-18 12:14:09 dodanie dokumentu
Koło Łowieckie nr 49 "Diana" Kamila Stanisławska 2018-10-18 10:48:54 dodanie dokumentu
Koło Łowieckie nr 11 "Sokół" Kamila Stanisławska 2018-10-18 10:47:48 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2018-10-17 10:16:22 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2018-10-17 10:14:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2018-10-17 10:13:08 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu. Rafał Falkowski 2018-10-17 10:06:09 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR LI/329/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Rafał Falkowski 2018-10-17 10:05:47 dodanie dokumentu
Zmiany budżetu. Rafał Falkowski 2018-10-17 10:04:14 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR L/325/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Rafał Falkowski 2018-10-17 10:03:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR L/321/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Rafał Falkowski 2018-10-17 10:01:33 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR L/322/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rafał Falkowski 2018-10-17 10:01:22 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR L/324/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysoko sprawne jednostki w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2018-10-17 10:01:10 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR L/324/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysoko sprawne jednostki w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wałcz Rafał Falkowski 2018-10-17 10:00:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR L/322/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rafał Falkowski 2018-10-17 09:59:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR L/321/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Rafał Falkowski 2018-10-17 09:57:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIX/316/2018 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Rafał Falkowski 2018-10-17 09:54:09 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie konkursu "Wzorowa łazienka" Rafał Falkowski 2018-10-16 15:32:02 edycja dokumentu
Petycja w sprawie konkursu "Wzorowa łazienka" Rafał Falkowski 2018-10-16 15:17:44 dodanie dokumentu
Koło Łowieckie nr 12 "Darz-Bór" Kamila Stanisławska 2018-10-16 11:33:39 dodanie dokumentu
Wojskowe Koło Łowieckie nr 42 "Grandel" Kamila Stanisławska 2018-10-16 11:27:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 15 października 2018 r. o ustaleniu harmonogramu Gminnej Komisji Wyborczej Rafał Falkowski 2018-10-15 11:39:12 dodanie dokumentu
Budowa świetlicy w Dzikowie Hanna Szynkaruk 2018-10-12 14:49:30 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2018 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Rafał Falkowski 2018-10-12 11:04:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 78/2018 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Rafał Falkowski 2018-10-12 09:06:36 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości GOLCE, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-10-11 15:17:56 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości PRUSINOWO, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2018-10-11 15:16:38 dodanie dokumentu
Dostawa pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Gostomi Hanna Szynkaruk 2018-10-11 14:27:03 dodanie dokumentu